Achalázie

Achalázie jícnu je nepříliš často se vyskytující onemocnění, ale jeho přítomnost nemocného velmi limituje.

Příznaky

Jedná se o narušení motility, pohyblivosti, jícnu. Stále se přesně neví, co achalázii jícnu způsobuje. Ve hře jsou virové infekce, neurodegenerativní nemoci, autoimunita atd. Existují také formy vrozené.

Příznaky

Pacienti s achalázií mají ve svalovině jícnu narušené nervové pleteně (myenterického plexu), mizí hlavně inhibiční neurony, ty napomáhají relaxaci svalstva po stažení. Pokud tyto chybí, není přítomná relaxace dolního svěrače jícnu a je narušena peristaltika. Ta je buď omezena, chybí, nebo je naopak spontánní a spastická.

Nastává:

  • Poruchy polykání
  • Regurgitace, návrat obsahu jícnu do úst
  • Bolesti a tlak za hrudní kostí
  • Zvracení

Diagnostika

Diagnostiku provádí gastroenterolog.

Základním vyšetřením je manometrie jícnu. Do jícnu se nosem až do žaludku zavede katetr s otvory, které snímají okolní tlak, tlakové vlny při pohybech svalů jícnu a relaxaci svěračů při průchodu tekutin do žaludku. Pacient je položen a je mu podávána voda kterou polyká.

Endoskopie jícnu a odběr vzorků

RTG vyšetření po podání kontrastní látky (bariové mléko)

Dle výsledků můžeme achalázii klasifikovat do typů:

  • Typ I – klasická forma, u které chybí peristaltika / s minimální tlakovou aktivitou v těle jícnu
  • Typ II – dochází k rychlému vzestupu tlaku v určitých částech jícnu, často jen v dolní části, nebo v celém rozsahu jícnu
  • Typ III – jsou přítomné spastické kontrakce

Léčba

Léčba achalázie je komplikované. Je nutné obnovit peristaltiku a správnou relaxaci dolního jícnového svěrače, aby spolknuté procházelo do žaludku. Metody léčby jsou buď konzervativní (nechirurgické), nebo chirurgické.

Konzervativní

Pneumatická dilatace – do jícnu, do svěrače se zavede balonek, který se naplní vzduchem a rozšíří otvor. Tento zákrok je nutné opakovat, protože svěrač (sfinkter) má tendenci se opět stáhnout a nezrelaxovat.

Podání botulotoxinu – ačkoli se jedná o velmi silný jed, je možné botulotoxin v mikro dávkách použít i při léčbě. Pomůže zajistit relaxaci sfinkteru

Farmakoterapie – některé léky podporují svalovou relaxaci, podávají se před jídlem (nitráty,

Chirurgická

Pokud selžou konzervativní postupy, je pacient kandidátem pro chirurgickou léčbu. Provádí se myotomie (esofagokardiomyotomie), tj. „naříznutí“ svaloviny. V tomto případě jícnového svěrače. Je zde však riziko, že později dojde k vzniku ezofagitidy jako následku vracení natrávené potravy do jícnu.

Perorální endoskopická myotomie, protětí svalu se provede pomocí endoskopu, který je do jícnu zaveden ústy.

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování