Poruchy srdečního rytmu

Poruchy srdečního rytmu může být příznakem následujících nemocí:

Myokarditida

Sepse