Poruchy srdečního rytmu

Poruchy srdečního rytmu může být příznakem následujících nemocí:

Myokarditida

Sepse


Jak posílit imunitu a odolnost?