Akutní glaukomový záchvat

Glaukom (latinsky glaucoma) neboli lidově zelený zákal, je označením pro konkrétní typ poškození zraku, a jeho podstatou je poškození očního nervu. Předpokládá se, že vznik poškození je způsoben vysokým nitroočním tlakem, avšak to nemusí být jedinou příčinou, protože toto onemocnění se vyskytlo i u lidí, u kterých nebyl vysoký nitrooční tlak zjištěn.

Akutní glaukomový záchvat

Latinsky: glaucoma

Příznaky

bolest oka záblesky před okem zarudnutí oka

Týká se části těla

Diagnóza

Obsahem našich očí je nitrooční tekutina. U zdravého člověka je tvorba a vstřebávání této tekutiny v rovnovážném stavu. Tím se nitrooční tlak udržuje v normálním rozmezí. Při záchvatu glaukomu se náhle ucpou odvodné cesty pro tuto tekutinu, avšak ta se i nadále tvoří, a proto se začne v oku hromadit, což způsobí růst nitroočního tlaku. To pak vede k poškození zrakového nervu, který se projeví právě poruchami vidění. Pokud léčba není zahájena včas, může být postižený zrak již trvalý. Hodnota nitroočního tlaku u zdravého oka se pohybuje v rozmezí 9 až 21 mm Hg.

Příznaky glaukomového záchvatu

Hlavním příznakem akutního záchvatu glaukomu je celkem rychle vzniklá bolest a zarudnutí postiženého oka. Bolest oka je velmi silná a může být doprovázena bolestí hlavy s nevolností. Postižený člověk si mimo těchto příznaků stěžuje na rozmazané vidění, popřípadě na pozorování záblesků světla a jiných efektů. Příznaky záchvatu se mohou vyskytnout u člověka, kterému již byl glaukom diagnostikován, nebo se může jednat také o první projevy glaukomu.

Nejvíce zákeřné na této nemoci je fakt, že zpočátku je obvykle zcela bezpříznaková. Odhalit toto počínající onemocnění nebo významné rizikové faktory, jako je např. zvýšený nitrooční tlak, může jen důkladné lékařské vyšetření. A právě riziko vznikajícího glaukomu je jedním z nejdůležitějších důvodů pro preventivní pravidelné prohlídky u očního lékaře. Teprve až když se glaukom rozvine, tak nejdříve dochází k téměř nepozorovatelným výpadkům zorného pole, a později již k rozmazanosti okrajů zorného pole a k patrným poruchám periferního vidění. Příznaky rozhodně nepodceňujte!

Rizikové faktory

Někteří lidé mají ke vzniku záchvatu glaukomu sklony větší. Příčinou je struktura jejich očí, protože odvodné cesty pro nitrooční tekutinu se nacházejí po obvodu duhovky. Pokud je tato oblast zúžená, tak snadněji dojde k jejímu zablokování. Blokáda může být způsobena tlustší čočkou, jestliže je posunuta více dopředu.

Diagnostika

Pokud prudká bolest oka neustává, je to důvod návštěvy očního lékaře. Glaukomový záchvat je považován za urgentní stav, který bez správné léčby může vést až k trvalé poruše zraku postiženého oka. Oční lékař (oftalmolog) nemocné oko vyšetří i se změřením nitroočního tlaku.

Léčba

V akutní fázi obvykle dobře účinkují oční kapky, které zornici zúží, a to pak usnadní odtékání nitrooční tekutiny z oka, čímž se sníží nitrooční tlak. Ke snížení nitroočního tlaku dochází také po požití některých sloučenin, jako je např. glycerol či mannitol. Doplňující léčbou je pak především léčba bolesti, kdy je po zlepšení stavu možné vyřešit problém očním zákrokem. Jeho základem je obvykle tzv. iridotomie, která se provádí pomocí laseru. Tato léčba spočívá v použití laserového paprsku, který v duhovce vytvoří drobný otvor umožňující odtok nitrooční tekutiny.

Okamžitá léčba je zásadní

Máte–li některý z uvedených příznaků, vyhledejte lékařskou pomoc a na nic nečekejte. Oko ničím nezakrývejte, neboť byste vyvolali rozšíření zornice, což by vedlo ke zhoršení vašeho stavu. Urgentní léčba záchvatu se zaměřuje na snížení nitroočního tlaku, kdy se používají kapky nebo injekce obsahující látky, které způsobí zúžení zornice. Po odeznění akutní fáze spočívá další léčba v prevenci rozvoje dalšího ataku. Prognóza záchvatu glaukomu je dobrá, jestliže se s léčbou začne včas, kdy zrakový nerv ještě nebyl nevratně poškozený.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování