Dýchací soustava

Dýchací soustava umožňuje živým organismům pro život nezbytnou výměnu plynů. U lidí a ostatních savců jsou hlavní částí dýchací soustavy plíce. Dýchací soustava je odpovědná za přívod vzduchu do a ven z plic při dýchání, tedy za výměnu plynů.

Stavba dýchací soustavy

Dýchací soustavu lidí a zvířat můžeme rozdělit na dvě funkčně odlišné části. První, přívodní část má za úkol ohřev, zvlhčování a pročišťování vzduchu vstupujícího do plic. Druhá, dýchací část, má za úkol výměnu kyslíku a oxidu uhličitého mezi krví a vzduchem. K dalším důležitým funkcím patří udržování rovnováhy vnitřního prostředí (pH), a vydávání zvuků (u člověka tvorba řeči).

pletení a háčkování