Dušnost

Příčiny dušnosti

Příčiny kardiovaskulární 

Srdeční selhávání 

Příčiny v horních cestách dýchacích

 • Záněty horních cest dýchacích
 • Otok a uzávěr hlasivek
 • Cizí těleso
 • Zúžení průdušnice útlakem okolních struktur, např. strumou

Příčiny plicní

 • Záněty dýchacích cest infekční i neinfekční
 • Nádorová onemocnění
 • Cizí těleso v dýchacích cestách
 • Emfyzém
 • Astmatický záchvat
 • Plicní fibróza
 • Stavy po odebrání části plic
 • Plicní edém
 • Plicní embolie
 • Nádory pohrudnice
 • Úraz ‒ zlomeniny žeber
 • Skolióza
 • Obezita

Příčiny v „hrudníku“

Přítomnost patologického obsahu v dutině hrudní:

 • Vzduch – pneumotorax
 • Tekutina – hydrotorax
 • Krev – hemotorax
 • Hnis – empyém hrudníku

Příčiny poruchy transportu kyslíku

 • Anémie 
 • Otrava oxidem uhličitým 
 • Hyperventilace 
 • Metabolické poruchy ‒ acidóza, alkalóza 

Příčiny v centrálním nerovovém systému

 • Záněty mozku
 • Mozkové nádory
 • Ischemické poškození v mozkových tepnách

Příčiny nervově-svalové

Nemoci spojené s vysokou únavností svalů a jejich špatnou funkcí, např. myastenia gravis, svalové dystrofie
Postižení nervů inervujících např. bránici, mezižeberní svaly

Ostatní příčiny

 • Infekce
 • Otravy
 • Inhalační poškození – popálení dýchacích cest
 • Psychický stav – úzkost, panika
 • Bolestivé stavy
Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování