Astma

Astma patří k nemocem spojeným s moderní dobou. V současnosti můžeme pozorovat nárůst lidí trpící tímto onemocněním. Astma je nejčastějším dětským chronickým onemocněním. Postihuje asi 10 % dětí. Většinou jde o chlapce. V dospělosti převažuje toto onemocnění u žen.

Astma

Latinsky: Astma bronchiale

Další názvy: asthma, bronchiální astma

Příznaky

problémy s výdechem vlhký kašel zvukové fenomeny při dýchání

Týká se části těla

Diagnóza

Astma může být alergické a nealergické. Postihuje dýchací cesty, především průdušky. Velmi nebezpečné jsou u tohoto onemocnění akutní astmatické záchvaty. Ty mohou skončit i smrtí. Při záchvatech dochází k zúžení průdušek a průdušinek a ke vzniku dušnosti.

Za vznikem tohoto onemocnění je více faktorů. Jedním z hlavních viníků vzniku tohoto onemocnění jsou alergie. Každý astmatik je prakticky i alergik. Dalším významným faktorem je znečištěné prostředí. Spouštěčem může být i nadměrný stres, dlouhodobá práce v prašném prostředí. Kouření patří také k významným faktorům stojícím za vznikem astmatu. Opomíjet nelze ani dědičné predispozice.

Prvotním příznakem tohoto onemocnění je náhlá dušnost a suchý, dráždivý kašel. Ten je často v noci velmi intenzivní a narušuje klidný spánek. Kromě suchého a dráždivého kašle je příznakem i neustálý kašel. Kromě toho astmatik často pociťuje nepříjemný tlak na prsou a lapání po dechu. Projevy a průběh tohoto onemocnění může být případ od případu různé.

Každý, koho trápí popsané symptomy, by měl co nejdříve navštívit lékaře. Vyšetření se skládá z několika kroků. Na počátku je vyslechnutí potíží pacienta. Následuje vyšetření činnosti srdce a plic poslechem a pak spirometrie. Spirometrie je označení pro test, jimž se zjišťují parametry funkce plic. Pacient si zacpe nos a vloží si do úst náhubek, který je propojený trubičkou se spirometrem a nadechuje a vydechuje podle pokynů. Spirometr je schopen zjistit dechový objem plic, rychlost proudění vzduchu při výdechu a nádechu a další důležité údaje. Po zjištění, že pacient tímto onemocněním trpí, je úkolem lékaře zjistit příčiny, které vyvolávají astma u pacienta. K stanovení příčiny se využívá kožních testů na alergie a provokačních testů. Při kožních testech se pacientovi injekcí vpíchnou alergeny a hodnotí se zarudnutí a stupeň otoku. Při provokačním testu se testovanému podají určité látky a sleduje se zhoršení obtíží po nějaké fyzické námaze.

Astma je v podstatě nevyléčitelným onemocněním. Při dodržování léčby se příznaky tlumí či dokonce zmizí. K léčbě onemocnění se používají antihistamika. Může jít o léky úlevové či protizánětlivé. Úlevové antihistamika použije astmatik při záchvatu. Tento typ léku potlačuje akutní obtíže záchvatu. Protizánětlivá antihistamika působí naopak dlouhodobě. Slouží jako prevence projevů astmatu.

Kromě léků je nejdůležitějším prvkem léčby prevence. Těhotné ženy by neměly během těhotenství aktivně ani pasivně kouřit. Narozené dítě by se nemělo dostávat do kontaktu s cigaretovým kouřem a nemělo by pobývat ani v prašném prostředí.

Lidé s predispozicemi pro toto onemocnění by se měli vyvarovat styku se srstnatými zvířaty, měli by často uklízet a luxovat. Astmatici by to neměli ani přehánět s používáním parfémů, vonných tyčinek a osvěžovačů vzduchu. Důležitá je také pravidelná výměna lůžkovin.

Lidé, jež trpí astmatem, se v první řadě musí vyhýbat rizikovým faktorům stojícím za vznikem potíží. Astmatik musí dodržovat protiprachový režim. Ten spočívá v tom, že z domácnosti odstraní všechny lapače prachu. V domácnosti astmatika se nesmí ani kouřit. Astmatik by neměl přecházet žádné onemocnění. Astmatik by měl sportovat a blahodárné jsou pro něj pobyty u moře či na horách.

pletení a háčkování