Anatomie

Bederní páteř

Bederní páteř (lumbální, lumbar spine) tvoří 5 bederních obratlů L (vertebrae lumbales). Tyto jsou široké, ledvinovitého tvaru. Největší z obratlů páteře. Poslední bederní obratel nasedá na kost křížovou (os sacrum) a vytváří...

Břicho

Břicho je oblast od bránice k oblasti trnů kyčelní kosti. Vytváří břišní (peritoneální dutinu), která je ze zadní strany ohraničena páteří a svaly, ať už páteřními, tak zádovými.   Přední a boční ohraničení...

Centrální nervový systém

Nejdůležitější část nervové soustavy je centrální nervová soustava. Zde jsou vyhodnocovány podněty a následně zasílány zpět efektory pro daný orgán a ten může následně reagovat. Centrální nervová soustava se skládá z mozku...

Cévy

Cévy jsou části těla, které rozvádějí krev a mízu. Dělíme je na tepny, žíly a vlásečnice. Tepny vedou krev a mízu od srdce (do krve je z plic čerstvě přidán kyslík) a krev v nich má světle červenou barvu. Naopak žíly...

Dáseň

Dáseň (gingiva) je součástí závěsného aparátu zubů a je tvořena měkkou pojivovou mukózní tkání. Dásní je pokryta alveolární kost obou čelistí a zubní krčky. Směrem od zubů dolů přechází do sliznice vystýlající ústní...

Dolní cesty dýchací

Dolní cesty dýchací zahrnují oblast od hrtanové příklopky (epiglottis) po plíce. Jsou tedy tvořeny hrtanem (larynx), průdušnicí (trachea), průduškami (bronchy), které se dělí do řádů, dle místa, kde se v plicích nacházejí,...

Dolní cesty močové

Dolní cesty močové sestávají z močového měchýře (vessica urinaria) a močové trubice, uretry. Funkce dolních cest močových Jímání a vylučování moči tvořené ledvinami. Močovody je moč dopravována do močového...

Dolní končetiny

Nohy jsou spodní končetiny, které nám umožňují pohyb v napřímené poloze, kterému říkáme chůze. Rychlejší verzí tohoto pohybu je běh. Vlivem odlišných kultur a změnou technologie jsme nohami schopni vykonávat prakticky jakýkoli...

Dolní trávicí trakt

Dolní trávicí trakt  navazuje na horní, který potravu mechanicky zpracovává a tráví. Dolní část pak má za úkol vstřebávat živiny z tráveniny. K tomu nejintenzivněji dochází v tenkém střevě, aby se zvětšila absorpční...

Dutina ústní

Vstup do dutiny ústní (vestibulum oris) je ohraničen rty, tvářemi a zubními oblouky, samotnou ústní dutinu pak vymezuje měkké a tvrdé patro, tváře a jazyk. Patří k ní i velké slinné žlázy – podčelistní (submandilulární),...