Bederní páteř

Bederní páteř (lumbální, lumbar spine) tvoří 5 bederních obratlů L (vertebrae lumbales). Tyto jsou široké, ledvinovitého tvaru. Největší z obratlů páteře. Poslední bederní obratel nasedá na kost křížovou (os sacrum) a vytváří kloubní spojení lumbosakrální, které je „vyplněno“ meziobratlovou destičkou a vytváří tak klasické zalomení ‒ promotorium. Bederní páteř je značně mobilní, ale také nejčastěji zraňovaná a přetěžovaná.

Bederní páteř

Bederní obratel se skládá z:

  • Obratlového těla (corpus vertebrae) je vyplněno kostní dření a doléhá na meziobratlovou ploténku (discus intervertebralis), tělo L5 obratle je vpředu vyšší než vzadu
  • Obratlový oblouk (arcus vertebrae) nemohutný a vytváří společně s tělem prostor pro průchod míchy
  • Obratlové výběžky (processus vertebrae)
  • Kloubní výběžky (processus articulares) ‒ vystupují z obratlového oblouku a vytvářejí plochy k meziobratlovému spojení (articulationes intervertebrales)
  • Příčné výběžky (processus transversi)
  • Trnový výběžek (processus spinosus) vybíhá dozadu, jsou čtverhranného tvaru, ze strany oploštělé

Obratle mají a vytvářejí prostory pro průchod cévního svazku a míšních nervů.

Pevnost, pružnost a stabilita je zajištěna

  • Meziobratlovými ploténkami, které jsou klínovitého tvaru
  • Ligamenty, vazy ‒ krátké vazy zajišťují spojení mezi jednotlivými obratli, dlouhé vazy spojují více etáží páteře.
  • Meziobratlovými klouby (articulationes intervertebrales)
  • Svaly zad
Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování