Axiální spondylartritida

Axiální spondylartritida (axSpA) je chronické zánětlivé onemocnění postihující osovou část těla, která je tvořena páteřními klouby a právě podle toho je označováno jako axiální = osové. Chorobné změny však mohou být nalezeny i v jiných oblastech organismu.

Axiální spondylartritida

Axiální spondylartritida je také společným názvem pro neradiografickou a radiografickou formu axiální spondylartritidy, jenž je známá i pod označením ankylozující spondylitida, což je odborný název Bechtěrevovy choroby.

Začíná se projevovat již od mládí a může vést až k úplnému zničení kloubů a ke znehybnění páteře. U každého pacienta však nemoc probíhá jinak, ale u všech pacientů bylo přesně zjištěno, jak aktivní a pokročilé onemocnění je. K tomu slouží běžné vyšetřovací a skórovací metody BASDAI či ASDAS.

Etiologie

Etiologie (příčina onemocnění) axSpA nebyla doposud objasněna, přesto se však předpokládá, že hlavní příčinou je genetická dispozice, kterou je vazba na HLA-B27 antigen.

Hlavní příznaky onemocnění

Mezi hlavní projevy onemocnění řadíme:

 • Bolest zad,
 • Bolest břicha,
 • Bolest kloubů,
 • Bolest končetin,
 • Bolest oka,
 • Bolest při nádechu,
 • Svalová bolest,
 • Svalová slabost,
 • Bolest vystřelující do slabin,
 • Bolest vystřelující do ramene,
 • Řídnutí kostí,
 • Tlak na hrudi,
 • Únava.

Diagnostika

Co se týká diagnostiky axSpA, tak během posledních let došlo k významnému pokroku především v oboru zobrazovacích technik. Například díky rozvoji magnetické rezonance je možné identifikovat i rané fáze onemocnění a to ještě před vznikem strukturálních lézí.

Vyšetření

Axiální spondylartritidu lze vyšetřit následujícími metodami:

 • Anamnézou,
 • CT,
 • EKG,
 • Magnetickou rezonancí (MRI),
 • RTG,
 • Vyšetřením krve,
 • Vyšetřením moči,
 • Vyšetřením zrakové ostrosti,
 • Vyšetřením očního pozadí,
 • Genetickým vyšetřením,
 • Změřením krevního tlaku.

Možná ochrana před vznikem těžké formy nemoci

Čím dál častěji se ukazuje, že kojení nemá na dítě nejen okamžitý vliv, tj. že ho nasytí a dodá mu živiny k růstu a dalšímu vývoji, ale dlouhodobě působí i na zdraví člověka, neboť může chránit i před vznikem některých chorob, jako je právě rozvoj těžké formy axiální spondylartritidy.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování