Seznam nemocí

Onemocnění je porucha zdraví, přesněji porucha tělesných, kognitivních, sociálních a nebo psychických funkcí, které zřetelně negativně ovlivňují výkonnost a zdraví organismu. Je to souhrn reakcí organismu na vliv činitelů, které mohou vyvolat poškození organismu. Nemoc je každá odchylka od normálního průběhu životních procesů živočicha a člověka. Nemoc je spojena s oslabením napadeného organismu nebo jeho části. Vzniká porušením rovnováhy mezi organismem a prostředím. Každé onemocnění má své projevy a příznaky nemoci (symptomy). Za určitých okolností může skončit smrtí organismu.

V medicíně se také používá výraz  „syndrom“, který vyjadřuje:

  • soubor symptomů, které mají společný mechanismus vzniku (např. Cushingův syndrom)
  • dominantní symptom vyvolaný různými příčinami (například dysfagický syndrom)
  • synonymum pro nemoc; soubor příznaků charakterizujících chorobný stav (např. Downův syndrom)

pletení a háčkování