Pneumotorax

Pneumotorax vzniká v momentě, když se do pohrudniční dutiny dostane vzduch. V důsledku každého dalšího nádechu se tlak v této dutině poté zvyšuje a dochází tak k utlačování vedlejší plíce, která není schopna správně plnit svou dýchací funkci. Následně může dojít k jejímu úplnému kolapsu. Stlačením je ohroženo také srdce a velké cévy.

Pneumotorax (nahromadění vzduchu v pleurální dutině)

Další názvy: PNO, Pnx

Příznaky

špatné dýchání

Týká se části těla

Diagnóza

Pneumotorax nejčastěji vzniká následkem otevřeného poranění hrudní stěny například působením střelné či bodné zbraně. Příčinou může být i plicní emfyzém (rozedma plic) a nádorové nebo zánětlivé onemocnění. Podle příčiny rozdělujeme pneumotorax do těchto skupin:

  • Traumatický pneumotorax: Hrudní stěna je při něm proražena, vzniká jako následek zranění. Tento typ dále dělíme na otevřený a zavřený.
  • Spontánní pneumotorax: Uzavřený pneumotorax, který se může projevovat bez symptomů. Vzniká u zdravých mužů s pneumotoraxem v rodině nebo jako následek plicního onemocnění.
  • Ventilový (též přetlakový nebo tenzní) pneumotorax: Do pohrudniční dutiny se během nádechu dostává vzduch, ale dále z ní už nevychází. Tlak v pohrudniční dutině tak převyšuje tlak v přilehlé plíci a hrozí jejím zatlačením. Z tohoto důvodu se jedná o nejnebezpečnější druh pneumotoraxu.
  • Iatrogenní pneumotorax: Vzniká jako následek lékařských zákroků.

Příznaky pneumotoraxu

Člověku postiženému pneumotoraxem se obtížně dýchá, má zrychlený tep a snížený krevní tlak. Je bledý, rozrušený a vykazuje známky cyanózy. Na hrudi pociťuje ostrou bolest. Při otevřeném pneumotoraxu lze slyšet unikání vzduchu z plic. Je-li pneumotorax způsoben mechanickou příčinou, na hrudníku můžeme vidět ránu, ze které vytéká zpěněná krev. Přítomen může být dále kašel (u uzavřeného typu).

První pomoc a léčba

Při otevřeném pneumotoraxu ránu na hrudníku překryjeme nejlépe obvazem, popřípadě jinou čistou látkou, kterou máme k dispozici. Přes toto poloprodyšné krytí následně přiložíme čtverec igelitu a pomocí náplasti ho ke kůži přilepíme. V těžších případech se přistupuje k odsávání vzduchu pomocí jehly. Tento postup je nutný zejména u tenzního pneumotoraxu, u kterého je potřeba okamžitého zásahu. K odsátí vzduchu může být do hrudníku zaveden také drén.

Autor: Simona Knotková

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování