Hypotenze

Hypotenze je stav, kdy jsou dlouhodobě a opakovaně naměřeny hodnoty krevního tlaku nižší než 100/60. Stejně jako u hypertenze je mnoho možných příčin vzniku hypotenze, často bývá v důsledku porušení regulačních mechanismů, které jsou odpovědné za kontrolu a řízení krevního tlaku. Tyto mechanismy bývají porušené u nemocí periferních nervů, u diabetu, nedostatku vitamínů či abúzu alkoholu aj.

Nízký krevní tlak

Dle příčiny je možné dělit hypotenze na:

  • Primární, kde je příčina nejasná a nelze ji přesně určit. Touto formou trpívají nejčastěji mladí vysocí lidé, častěji pak ženy. Zde se patrně uplatňují nerovnováhy v nervovém a hormonálním systému, který řídí krevní tlak. Tento typ se nejčastěji klinicky projevuje v případě dlouhého stáni v prostředí s nedostatkem vzduchu, horku. Projeví se mdlobami až omdlením. Podobně tak je možné vyvolat náhlý pokles krevního tlaku rychlým vstáním, napřímením. Krev stagnuje v dolních končetinách, není vyslán dostatečně rychle signál, že je nutné zmenšit průsvit cév. Jedná se o tzv. ortostatickou hypotenzi.
  • Sekundární, kde je příčina známá a může se jednat např. o užívání léků, které snižují krevní tlak nebo srdeční frekvenci, dále jsou to pak léky rozšiřující cévy. Za hypotenzi jsou zodpovědné i poruchy žláz s vnitřní sekrecí, např. nadledviny, štítná žláza, poruchy a poškození srdce, ledvin, onemocnění cév a nervového systému.

Krom tohoto je hypotenze spojena i se ztrátami krve a dehydratací. Další příčinou pak může být i anafylaktický šok či infekční choroba.

Příznaky hypotenze

Pokles tlaku krve je odpovědný za snížení prokrvení mozku. Je tedy doprovázen závratěmi, mžitky až černem před očima, ale také studeným potem, hučením v uších. Mohou se dostavit i poruchy vědomí spojené s pády. Při dlouhodobém a vážném snížení krevního tlaku může dojít až k po škození orgánů z důvodu nedostatečného prokrvování.
Dalšími projevy jsou únava, spavost, pomalé reakci, snížená schopnost soustředění, bolesti hlavy, ale i bledost či kruhy pod očima. Velmi častým příznakem hypotenze je i zimomřivost a s ní spojené studené končetiny.

Kompenzační mechanismy těla - aby bylo zajištěné dobré prokrvení životně důležitých orgánů snaží se tělo regulovat hypotenzi např. zvýšenou srdeční frekvencí, zpomalením peristaltiky, snížením vylučování moči.

Léčba hypotenze

  • Nejčastěji jsou voleny změny životního stylu. Zlepšit dietní návyky, zvláště pak je nutné dbát na pitný režim. Je možné, ale s opatrností, zvýšit příjem sodíku. Prospívá i fyzická činnost.
  • Krátkodobé zvýšení krevního tlaku přinesou nápoje s obsahem kofeinu. Vhodnější než káva je např. černý čaj. Je možné také využít pomoc lékořice, vitamínu C či česneku. Nevhodný na zvýšení tlaku je alkohol.
  • Podporou pro kompenzaci krevního tlaku mohou být i elastické punčochy, bandáže dolních končetin, aby nedocházelo k městnání krve.
  • V případě slabosti z nízkého tlaku je nejvhodnější položit postiženého na záda a zvednout mu dolní končetiny nad úroveň hlavy, čímž se zvýší krevní návrat k srdci.
  • U těžších případů je možné předepsat léky, které zvyšují napětí cévních stěn.

Prognóza

Prognóza závisí na příčině a jejím odstranění. Většinou nemá hypotenze vážné dopady na zdraví člověka, spíše snižuje kvalitu života.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování