Nejčastější příčiny motání hlavy

Je jen málo lidí, kterým se v životě netočila hlava. Je to dáno mnoha příčinami a ať už se jedná o závažné či naprosto fyziologické příčiny je dobré zjistit si, co dělat v případě, že vám motání hlavy ovlivňuje život.

Motání hlavy

Při diagnostice se vás lékař bude vyptávat v jakých situacích se vám motání hlavy objevuje. Je dobré zapisovat si (nebo si pamatovat) kdy k tomu u vás dochází v jakých intervalech a jak dlouho. Zda u motání hlavy pociťujete i jiné příznaky jako například nauzeu, tepání v hlavě, pocit na omdlení, malátnost, závratě, mžitky před očima a jiné.

 

Příčiny motání hlavy

Vidíte sami, že výčet onemocnění, které mohou způsobovat motání hlavy, je obrovský. Je proto velice dobré zjistit primární příčinu. Pokud se vám toto stává častěji a intervaly se prodlužují, je velice důležité navštívit lékaře. Při jednorázovém motání hlavy se pravděpodobně nic neděje a je to dáno jen změnou tlaku ve vašem těle. Ovšem ani v této situaci váš stav nepodceňujte a zapište si kdy se vám motání hlavy objevilo a kdy zmizelo.

První pomoc při motání hlavy

Sedněte si nebo lehněte a nohy dejte do zvýšené polohy. Volně dýchejte a napijte se trochu vody. Vyčkejte až stav polevý. Pokud trvá delší dobu (např. více jak hodinu) a je vám i na zvracení raději vyhledejte lékařskou pomoc.

Autor: Lucie Kliková,DiS.

pletení a háčkování