Mozková příhoda

Cevní mozková příhoda, neboli CMP je definováno dle WHO jako aktuální neurologická dysfunkce vaskulárního přívodu se subjektivními a objektivními příznaky, které odpovídají postižené části mozku. Zjednodušeně lze říci, že pokud není určitá část mozku zásobena krví, vzniká mozková příhoda a tím můžeme rozlišovat různé příznaky (ztráta řeči, koordinace, paměti).

Mozková mrtvice - ischemická a krvácivá příhoda

Latinsky: Ictus apoplecticus

Další názvy: iktus, mrtvice, mrtvička, CMP, infarkt mozku, mrtvice mozku, stroke, TIA

Příznaky

bezvědomí ochrnutí poruchy čití špatná koordinace pohybů

Týká se části těla

Vyšetření a zákroky

Diagnóza

Cevní mozkové příhody dělíme na:

  • ischemické cévní mozkové příhody – vzniká na podkladě embolie nebo trombózy (shluk sražené krve) v daném místě postižení
  • embolizace – embolus (shluk krve, který putuje krevním řečištěm), nejčastěji pochází ze srdce
  • hemoragické (krvácivé) cévní mozkové příhody – tepna může prasknout jen tehdy, když je chorobně změněná (aneurysma)

Mezi rizikové faktory, které vedou k případné mozkové příhodě patří obezita, cukrovka, nadměrná konzumace alkoholu, kouření, nezdravá výživa s nedostatkem ovoce a zeleniny, stres, vysoký krevní tlak, ateroskleróza (ukládání tukových plátů v cévách), vyšší věk.

Příznaky mozkové příhody

Příznaky se liší před propuknutím a u rozvinutého CMP v závislosti na postižené části mozku.

  • Obecně lze však říci, že lidé před propuknutím CMP mívají bolesti hlavy, potíže při chůzi, pocit těžkých končetin, zhoršení vidění, jsou zmatení, mohou se dostavit mdloby.
  • Rozvinuté CMP má za následek poruchy vědomí, ochrnutí nebo částečné ochrnutí poloviny těla nebo jen jedné končetiny, ochrnutí ve tváři, svalová ztuhlost, poruchy rovnováhy, výpadky zorného pole, poruchy citlivosti, poruchy řeči.

Jak rychle zjistit cévní mozkovou příhodu

Poproste postiženého, aby vám provedl pár jednoduchých úkonů, pokud alespoň jeden nezvládne, raději vyhledejte lékařskou pomoc. Nečekejte na zhoršení stavu, u CMP se jedná o minuty.

  • Úsměv – nemocný nebude schopný se usmát a ukázat zuby, jeden koutek může být ochablý
  • Natažení rukou – nemocný neudrží ruce ve vzduchu a jedna mu vždy bude klesat, pokud jí vůbec zvládne dát vzhůru
  • Jednoduchá věta – nemocný nedokáže říct souvisle větu, může slova komolit

Léčba

Po odvezení do nemocnice bude zahájena okamžitá léčba, při níž se bude rozpouštět cévní uzávěr a nebo se bude stavět krvácení. Postižený bude důkladně vyšetřen a po stabilizaci stavu bude zahájena rehabilitace a užívání léčiv na ředění krve.

Po propuštění do domácího léčení je potřeba s nemocným stále rehabilitovat a cvičit ho v řeči a paměti. Dle aktuálního stavu nemocného se poté vytvoří individuální plán a je jen na rodině jak moc bude stát o to, aby se nemocný vrátil do normálního života. Každodenní pasivní rehabilitace je základ.

Autor: Lucie Kliková

pletení a háčkování