Poruchy čití

Poruchy čití může být příznakem následujících nemocí:

Mozková příhoda

Neuropatie

Syndrom karpálního tunelu

Virus Nipah

pletení a háčkování