Neuropatie

Existují dvě formy neuropatie. Obecně jsou to poruchy periferních nervů, a dělíme je na mononeuropatii, při postižení jednoho periferního nervu, a polyneuropatii, kdy je postiženo vícero nervů a na aneuropatii jako celek.

Nervové zásobení hřbetu nohy

Neuropatie nebolí a tím je zrádná. Nezhoršuje citlivost jen na nohou nebo na rukou, ale fungování nervů vůbec a poškozuje také jejich strukturu. Jedná se o záludnou chorobu s celou řadou závažných následků. Dochází při ní tedy k narušování nervů, i když to může na první pohled vypadat, že se ztrátou citlivosti v nohách, dokáže člověk žít v pohodě žít, i když je to nepříjemné, avšak v reálném životě to není vůbec jednoduché.

Neuropatie může být buď vrozená, anebo může vzniknout během života vlivem infekcí, metabolických a autoimunitních onemocnění, degenerace, toxických vlivů, výživových a vitaminových deficitů, nebo následkem nedostatečného zásobování nervů. Také může být součástí celé skupiny jiných nemocí.

Hledání příčin vzniku neuropatie

Hledat příčiny je obtížné, neboť jich může působit hned několik naráz. Mohou tvořit tzv. příčinné řetězce, jako například:

Byl objeven zvýšený cholesterol, a aniž by byla příčina vyššího cholesterolu objasněna, byla nasazena léčba statiny. Ale při jejich dlouhodobém užívání může toxický vliv léku přispět k rozvoji neuropatie. Stejný princip se může projevit i při léčbě antibiotiky, cytostatiky, při neustálém užívání léků na spaní nebo proti bolesti.

Zdaleka se nejedná jen o ztrátu citlivosti

Neuropatie nezhoršuje citlivost jen na nohou nebo rukou, ale způsobuje zhoršení fungování nervů vůbec a také poškozuj jejich strukturu. To se týká jak senzorických nervů, které zásluhou citlivé kůže přenášejí informace o bolesti, teplotě, doteku, vibracích apod. tak i motorických, které napomáhají ovládat svaly, stejně tak jako autonomních, jež ovládají a kontrolují krevní tlak, srdeční rytmus, vylučování moči a stolice, jednoduše řečeno řídí činnost vnitřních orgánů.

Proto člověku s neuropatií hrozí špatná koordinace a stabilita, větší sklony k pádu popřípadě k úrazům, slabost a ochablost svalů až paralýza. Dále také mravenčení na nohou či rukou, často se objevuje pálivá či ostrá bolest nohou nebo rukou a extrémní čití na dotek kůže.

Příznaky

Projevy neuropatie se odvíjí podle místa postižení a záleží na tom, která část těla je postiženým nervem zásobována informacemi z mozku.

Nervový systém je totiž složený ze sítě nervových vláken vedoucích signály z mozku a míchy do dalších periferních částí těla. Postižení určité části této sítě má vliv na průběh přenosu nervových vzruchů, jež řídí správný pohyb kloubů, svalů, funkce vnitřních orgánů a kůže… Projevy neuropatie jsou tedy velmi rozmanité – od brnění, bolestivosti, svědění, pálení, přes poruchy citlivosti, hybnosti až po ochrnutí.

Neuropatie je značně různorodé onemocnění. Poškozuje různé části nervového systému různým způsobem, a z tohoto důvodu mívá také všelijaké klinické projevy. Avšak nejzáludnější je na ní skutečnost, že až 50 procent pacientů s touto nemocí nemá žádné zřejmé příznaky, a proto neuropatie postihuje jejich nervy skrytě. Jediným způsobem, jak její negativní vliv co možní nejvíce zpomalit, je ten, že diabetik bude udržovat hladinu krevního cukru v předepsaných hodnotách, a také ji bude mít co nejvyváženější s co nejmenšími výkyvy.

Neuropatie jako důsledek

Avšak to může být i naopak. Sama neuropatie se totiž projeví coby důsledek primárně poškozených orgánů, jako třeba jater, ledvin. Samotná kapitola je diabetická neuropatie.

Co vše ji vyvolává

Neuropatii nemusí být způsobena jen cukrovkou, ale může vzniknout na základě celé řady dalších příčin či nemocí. Nejčastěji je způsobena:

  • nadměrným pitím alkoholu, 
  • infekcí, jako je např. lymeská borelióza, EB virus, pásový opar, nákaza virem HIV nebo hepatitida typu C,  
  • revmatoidní artritidou, lupénkou a dalšími autoimunitními chorobami, 
  • poraněním nervů při různých nehodách či úrazech, avšak také jejich útlak, například od sádry na zlomeninu atd. 
Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování