Mononeuropatie horní končetiny

Popis: Mononeuropatie horní končetiny
Kód diagnózy dle MKN-10: G56

Kapitola: VI. Nemoci nervové soustavy

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou G56

Počet hospitalizací s diagnózou G56

Podrobné informace o nemoci

Neuropatie

Existují dvě formy neuropatie. Obecně jsou to poruchy periferních nervů, a dělíme je na mononeuropatii, při postižení jednoho periferního nervu, a polyneuropatii, kdy je postiženo vícero nervů a na aneuropatii jako celek. Neuropatie...