Dědičná a idiopatická neuropatie

Popis: Dědičná a idiopatická neuropatie
Kód diagnózy dle MKN-10: G60

Kapitola: VI. Nemoci nervové soustavy

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou G60

Podrobné informace o nemoci

Neuropatie

Existují dvě formy neuropatie. Obecně jsou to poruchy periferních nervů, a dělíme je na mononeuropatii, při postižení jednoho periferního nervu, a polyneuropatii, kdy je postiženo vícero nervů a na aneuropatii jako celek. Neuropatie...