Virus Nipah

Onemocnění způsobené virem Nipah je nově poznaná zoonóza. Virus Nipah byl poprvé zaznamenán WHO v roce 1998 v Malajsii. Epidemiologicky je významný zejména výskyt viru u domácích prasat a u netopýrů rodu Pteropus. Inkubační doba bývá nejčastěji 1–2 týdny. 

Virus Nipah

Příznaky

Prvními příznaky jsou dehydratace, malátnost nebo dezorientace. Když nemoc propukne naplno, objeví se vysoké horečky a záněty dýchacích cest a plic.

Projevy onemocnění

Pokud se virus dostane do mozku, projeví se onemocnění jako encefalitida s velmi špatnou prognózou. Při rozvoji encefalitidy dochází k bolesti hlavy, nevolnosti a zvracení, zmatenosti, poruchám čití, světloplachosti, křečím, bezvědomí a případně i ke smrti. Případy s klinickými projevy mají až 50% úmrtnost.

Přenos viru

Existuje hned nějkolik cest přenosu, nejvýznamější jsou tyto:

  • Virus nipah je přenášený netopýry rodu Pteropus, kteří se živí ovocem. Ovoce pak kontaminují močí a slinami přímo na stromech. Konzumací takového ovoce nebo nedostatečně tepelně upravených produktů z něj se může nakazit člověk.
  • Onemocnění se přenáší i z člověka na člověka, a sice prostřednictvím tělních sekretů, zejména slin a moči. K menším epidemiím dochází v rodinách nemocných i ve zdravotnických zařízeních, kde jsou ošetřováni.
  • Virus Nipah je velmi nakažlivým pro prasata. Nevyvolává u nich žádnou encefalitidu, ale pouze onemocnění dýchacího systému s kašlem. Takto se virus šíří kapénkami do okolí a může být zdrojem nákazy především pro ošetřovatele a chovatele prasat.

Komplikace

Virem mohou být těžce poškozeny i orgány, a jestli zasáhne mozek, může dojít dokonce ke změně osobnosti. Smrt může nastat také měsíce a roky po této prodělání nemoci.

Výskyt

Poprvé byl virus Nipah zaznamenán v Malajsii roku 1998. Choroba se vyskytla také v Indii a zejména v Bangladéši. Jen za první polovinu ledna 2014 zde bylo hlášeno 10 úmrtí. Netopýři rodu Pteropus se ale vyskytují i dalších zemích jihovýchodní Asie a východní Afriky.

Léčba a prevence

Cílená léčba prozatím neexistuje, přestože některé laboratorní pokusy prokazují možný pozitivní vliv některých antivirotik. Základ léčby je intenzivní péče o zachování životních funkcí pacienta. Doposud není ani prevence očkováním nebo užíváním určitých léčiv. Jako prevenci se cestovatelům do rizikových oblastí doporučuje vyhýbat se neomytému, neoloupanému a také poškozenému ovoci. Je také vhodné vyhýbat se farmám s prasaty a lidem, u kterých existuje podezření, že jsou nakaženi.

Autor: symptomy.cz

pletení a háčkování