Poruchy řeči

Porucha řeči neboli dysartrie vzniká na základě poškození motorického systému. Toto poškození může vzniknout následkem poškození centrálního nervového systému, ale také v důsledku poškození nervosvalového transferu nebo svalu samotného.

Poruchy řeči

Pokud se určitá porucha řeči objeví náhle u dospělých, naznačuje to úraz hlavy nebo cévní mozkovou příhodu, kdežto při pomalém nástupu řečových potíží jsou na vině pravděpodobně neakutní choroby nebo utlačování řečového centra nádorem. Při rychlém nástupu potíží musíme okamžitě zavolat záchranku, při postupném zhoršování se navštívíme co nejdříve neurologa. Mezi řečové poruchy lékaři řadí i chrapot, který je často přítomen u infekcí dýchacích cest, a pokud trvá déle než dva týdny, doporučuje se zajít na ORL.

Poruchy řeči se mohou objevit jak u dospělých, tak i u dětí. Pokud se dítě s motorickým postižením (dětskou obrnou nejčastěji) již narodí, nebo se určité motorické postižení (degenerativní onemocnění nejčastěji) začne vyvíjet v raném věku dítěte, je tato porucha označována jako vývojová dysartrie.

Příznaky

Mezi příznaky dysartrie patří tyto:

  • porucha artikulace - řeč může být namáhavá, setřelá, nekoordinovaná,
  • porucha respirace – dýchání, může být povrchní, přerývané, nekoordinované s tvorbou zvuku,
  • porucha fonace - tvorby hlasu, hlas nemusí být přítomen vůbec, může být přiškrcený, drsný, nepřirozeně hlasitý, tichý, kolísavý,
  • nosní rezonance -  při řeči uniká vzduch nosem a řeč tak dostává huhňavý, nosový charakter,
  • prozódie  -  narušený může být řečový rytmus, tempo, přízvuk, frázování...

Pokud pacient trpí dlouhodobými potížemi, může se uvažovat také o vývoji zpěváckých uzlíků, únavě hlasivek, maligních i benigních nádorech hlasivek nebo o obrně nervus laryngeus reccurens. Riziko vzniku nádorů prudce stoupá u alkoholiků a kuřáků nad 45 let. Huhňání se také objeví při infekční mononukleóze společně s bolestivými zvětšenými uzlinami, bolestí v krku, horečkou a povleklými mandlemi.

Co může poškození motorického systému způsobit

Porucha motorického systému může přivodit:

  • parézu (obrnu),
  • poruchu tonu (svalového napětí),
  • poškození koordinace artikulačního svalstva (svalstva obličeje, jazyka, hltanu, měkkého patra, hrtanu.

Při dysartrii bývají často přítomné poruchy polykání, které může logoped pozitivně ovlivnit specificky zaměřenou terapií.

Léčba

Dysartrie je tedy komplexní porucha, která potřebuje komplexní terapii, jež nikdy není specializována pouze na samotnou poruchu řeči. Léčba dysartrie je vždy prováděna klinickým logopedem často ve spolupráci s fyzioterapeutem, rehabilitačním lékařem, ergoterapeutem a při současné poruše hlasu i s foniatrem.

Prognóza

Prognóza úpravy onemocnění závisí na mnoha faktorech, jako například na povaze základního onemocnění, na včasnosti logopedického zákroku apod.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování