Receptivní porucha řeči

Popis: Receptivní porucha řeči
Kód diagnózy dle MKN-10: F802

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování
Skupina: F80 - Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka

Podrobné informace o nemoci

Poruchy řeči

Porucha řeči neboli dysartrie vzniká na základě poškození motorického systému. Toto poškození může vzniknout následkem poškození centrálního nervového systému, ale také v důsledku poškození nervosvalového transferu nebo svalu...