Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka

Popis: Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
Kód diagnózy dle MKN-10: F80

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování

Podrobnější diagnózy

Mohlo by vás také zajímat

Afázie

Afázie je poruchou tzv. fatických funkcí, kterými jsou porozumění mluvené a psané řeči, čtení, nazývání a vytváření spontánní a opakované řeči. V podstatě se tedy jedná o nemohoucnost používání řeči, chápání...

Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je narušený rozvoj řeči a jedná se zejména o vrozenou poruchu, která se projevuje opožděným vývojem řeči a ztíženou schopností či neschopností naučit se verbální komunikaci. Tato porucha však nijak nesouvisí...

Poruchy řeči

Porucha řeči neboli dysartrie vzniká na základě poškození motorického systému. Toto poškození může vzniknout následkem poškození centrálního nervového systému, ale také v důsledku poškození nervosvalového transferu nebo svalu...

Dysgrafie

Jedná se o specifickou grafickou poruchu, která se projevuje pomalým a kostrbatým písmem, špatným opisem článků, opisů či diktátů a pomalým tempem s přestávkami. Člověk trpící touto poruchou nemá problémy s učivem...

Dětský autismus

Autismus se řadí mezi velmi vážné poruchy mentálního vývoje dítěte, které jsou celoživotní. Patří do tzv. nemocí autistického spektra. Do těchto nemocí patří – dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, Rettův...


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara