Dysgrafie

Jedná se o specifickou grafickou poruchu, která se projevuje pomalým a kostrbatým písmem, špatným opisem článků, opisů či diktátů a pomalým tempem s přestávkami. Člověk trpící touto poruchou nemá problémy s učivem na mentální úrovni, jen nemůže dostatečně projevit svou grafickou stránku.

grafická porucha - dysgrafie

Příznaky

chyby v diktátu chyby v opisu chyby v přepisu

Týká se části těla

Diagnóza

U zkoušení je tedy výhodnější ústní zkouška. Písemné projevy jsou značně omezené, s intelektuální stránkou to ovšem nemá nic společného, ta tedy nebývá poškozena.

Bývá často mylně zaměňována jako dyslexie, tyto dvě poruchy se mohou doplňovat, ale nejsou stejné. Dysgrafik se nenaučí dobře psát, i když nemá žádná fyzická omezení ani mentální poruchy.

Příznaky dysgrafie

Nemoc se nejčastěji projevuje v první třídě na základní škole kdy je dítě nucené k psaní prvních slov. U dospělých se může tato porucha objevit při poškození určité části mozku při úrazu nebo mozkové příhodě.

Pokud začnete pozorovat u svého dítěte, že má zvýšený problém s písmem, navštivte lékaře, který nejprve vyloučí možnost motorické poruchy ruky a poté jednoduchými testy určí, zda vaše dítě trpí dysgrafií. Ovšem berte v potaz, že některé děti jsou línější, některé mají problémy s tím, aby dokázali 45 minut sedět v klidu a některé učitele neposlouchají. Pokud se ve psaní nezlepší do dvou let od začátku povinné školní docházky, mělo by se určitě zajít k lékaři.

Příčiny vzniku

Příčiny není zcela možné určit, ovšem existují rizikové faktory, které k této poruše vedou:

  • dědičnost
  • prenatální poruchy (ovlivnění plodu v těle matky)
  • porodní komplikace
  • postnatální faktory (poranění hlavy, úrazy, mozkové příhody, nádory)

Nejčastější projevy

  • nepravidelná struktura písma
  • bolest prstů při psaní
  • mezery mezi písmeny, tam kde nemají být
  • různé druhy písma (velká, malá, psací, tiskací)
  • psaní je pomalé
  • myšlení a psaní současně je velice obtížné

Léčba dysgrafie

Léčba souvisí s celkovým uklidněním dítěte a motivací k cvičení písma. Neustálé cvičení, ovšem ne na úkor toho, aby bylo dítě nervózní a ve stresu. Postižený musí být motivován a musí se pomalu učit správná písmena a psaní.

Autor: Lucie Kliková

pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara