Mozek

Mozek je nejdůležitějším orgánem lidského těla. V mozku vše začíná a končí. Pokud je lékařem stanovena mozková smrt, je člověk mrtev. V mozku jsou vedeny nejsložitější operace, některé člověk dosud neobjevil nebo neprozkoumal. Kde se berou myšlenky? Jak to, že dokážeme vnímat bolest, radost, smutek? Jak to, že se dokážeme projevovat, pamatovat si různé zážitky a snít? Na všechny otázky odpovědět neumíme, ale pevně věřím, že se lidské vědění o mozku bude nadále posouvat a na všechny tyto otázky budeme znát jednou odpověď.

Anatomie mozku

Zajímavosti ze světa mozku

Pohled na mozek zdola

Pohled na mozek zdola

Boční pohled na mozek

Boční pohled na mozek

 • objem mozku je 1450 m3, váží přibližně 1300 – 1400 gramů, což odpovídá 2% lidské váhy
 • obsahuje 50 – 100 miliard nervových buněk a až biliardu synapsí
 • mozek se dělí na mozkový kmen, mezimozek a koncový mozek
 • spotřebuje 20% celkového přijmu glukózy v lidském těle
 • pocit deja vu může mozek vyhodnotit jako podobnou čili stejnou situaci v niž už jsme jednou byli
 • výkonnost mozku u starých lidí je stejná jako u mladých, nervové buňky však řeší situace odlišně
 • lidský mozek je mnohem složitější než všechny počítače dohromady. Dosahuje výkonnosti téměř 3584 terabajtů operační paměti
 • ve světě je známo několik případů, kdy se lidé probudili z kómatu a hovořili plynule cizím jazykem
 • lidský mozek nemá nervová zakončení, nemůže nás tedy bolet

Části mozku

Přední mozek

 • Koncový mozek – největší část mozku
  • Mozková kůra – 6 vrstev, v každé z nich převládá jiný druh neuronů (60 různých druhů). Jedná se o nejvýznamnější část lidského mozku. Členění mozkové kůry je na 11 okrsků a 52 oblastí
   • Postcentralis – somatosenzorická a chuťová oblast,
   • Praecentralis – motorická,
   • Frontalis – asociační,
   • Insuláris – integrační,
   • Temporalis – sluchová,
   • Parietalis – asociační,
   • Occipitalis – zraková,
   • Cingularis – mimovolní,
   • Retrosplenialis – mimovolní,
   • Hippocampica – čich a mimovolní paměť,
   • Olfactoria – čichová
  • Čichový mozek
  • Bazální ganglia – hybnost (porucha = Parkinson)
 • Mezimozek – soubor mozkových struktur kolem třetí mozkové komory
  • Thalamus – zprostředkovává přechod informací z periférie do mozečku a mozkové kůry
  • Metathalamussoučást sluchové a zrakové dráhy
  • Hypothalamusmá na starosti jednotnou činnost orgánů, aby reagovali stejně na fyzický podnět (zvýšená námaha)
  • Epithalamustvoří ho epifýza, pocit spánku, mění ovariální cyklus, u chlapců urychluje pubertu
  • Subthalamus - hybnost

Střední mozek

 • Tectum – dešifrování informací, které přicházejí do mozku ze smyslových orgánů
 • Tegmentum – nachází se zde jádro trojklaného nervu, okohybného nervu a červeného jádra

Zadní mozek

 • Mozeček – koordinace pohybů (motání se při opilosti)
 • Varolův most – rohovkový reflex (mrkání, zavírání očí před blížícím se předmětem), řízení dýchání, okulokardiální reflex (při stlačení bulbů se zpomalý srdeční činnost)
 • Prodloužená mícha – dýchání, trávení, srdeční činnost, nepodmíněné obranné reflexy, mimické pohyby, řeč, rovnováha a normální pohyby

Bez mozku nemůže žádný člověk existovat. Transplantace důležitých orgánů jako je srdce, játra nebo ledviny je v dnešní době na vysoké úrovni, zda se někdy podaří transplantovat i mozek se nyní neví. Mozek je tak složitý, že všechny jeho funkce dosud nejsou známé. Mozek je jedna velká záhada.

Autor: Lucie Kliková

pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara