Adenom hypofýzy

Adenom hypofýzy je nádorové, ale nezhoubné onemocnění endokrinní žlázy ­- podvěsku mozkového. Jedná se o jednu z nejdůležitějších žláz s vnitřní sekrecí.

Hypofýza

Další názvy: nádor hypofýzy, hypopituitarismus, hyperfunkční adenom, Cushingova nemoc

Příznaky

gigantismus Výpadek zorného pole zvýšená produkce hormonu

Týká se části těla

Diagnóza

I když nádor není sám o sobě zhoubný, jeho následky mohou zapříčinit velmi závažné zdravotní problémy. Hypofýza je žláza o velikosti hrášku a nachází se pod mozkovou spodinou přímo vedle hypotalamu. Hypofýza a hypotalamus jsou součástí endokrinního systému, který vytváří a reguluje tvorbu hormonů, jež ovlivňují všechny tkáně těla. Pomocí hypotalamu komunikuje endokrinní systém s nervovým systémem a s mozkem.

Příčiny vzniku adenomu hypofýzy

Adenom vzniká na základě náhodné poruchy DNA v endokrinních buňkách hypofýzy. Vždy však záleží na druhu buněk postižených touto genetickou chybou, protože každý druh endokrinní buňky produkuje pouze jeden konkrétní hormon.

Pokud dojde k výše zmíněné genetické chybě, která je na úrovni tvorby a působení somatoliberinu či somatotropinu, začne se vyvíjet tzv. gigantismus nebo akromegalie, což je  enormní produkce těchto hormonů adenomem.

Typy adenomů hypofýzy:

 1. mikroadenom má průměr do 1 cm,
 2. makroadenom má ještě větší průměr.

Rizikové faktory

K defektu genetické informace může dojít následkem mnoha faktorů, mezi které patří záření, chemické a karcinogenní látky v lécích, cigaretách v některých potravinách.

Samozřejmě že ke vzniku nádoru nedojde po zapálení jedné cigarety nebo rentgenovém ozáření, avšak všechny tyto faktory mají hromadný efekt, a proto když kouříte dlouhodobě, hrozí vám zvýšené riziko těchto mutací (defektů) v DNA, které vyvolají vznik nádorové buňky kdekoliv.

Mimo těchto vnějších vlivů, které lze do určité míry ovlivnit, zde hraje roli také dědičnost, která se ovlivnit nedá. Jestliže se ve vaší rodině vyskytlo nějaké nádorové onemocnění (a nemusí to být pouze hypofýza), pak je riziko výskytu dalších nádorů o něco vyšší.

Diagnostika adenomu hypofýzy

 1. Vyšetření hladin hormonů hypofýzy a další endokrinologické testy, které odhalí vyšší nádorovou sekreci nebo snížení hypofyzárních funkcí.
 2. Vyšetřuje se také zorné pole pomocí perimetru.
 3. Pro zobrazení hypofyzárního adenomu je nejlepší magnetická rezonance (MRI) s kontrastem.

Klinický obraz

 1. Adenomy hypofýzy se rozdělují podle toho, zda hormony produkují či nikoliv.
 2. Vyrůstají z adenohypofýzy tvořící hormony TSH, ACTH, gonadotropiny, prolaktin, STH, které ovlivňují růst organismu, endokrinní žlázy a laktaci v době těhotenství.
 3. Hormonálně neaktivní adenomy žádný hormon neprodukují, ohraničují normální funkci zdravé hypofýzy – tzv. panhypopituitarismus, nádor často nepozorovaně dorůstá do značné velikosti, utlačuje dráhu zraku a pacient tak zrak ztrácí.
 4. Hormonálně aktivní adenomy - vysoká nadprodukce hormonů vede k endokrinním syndromům.
 5. Pituitární apoplexie může zasáhnout obě skupiny nádorů. Ty se poté projeví zhoršením zraku, náhlou bolestí hlavy, somnolencí a oftalmoplegií, a způsobí krvácení nebo infarkt v adenomu.
 6. Útlak hypotalamu a intrakraniální (nitrolební) hypertenze mohou vést až k bezvědomí.
 7. Supraselární expanze je příčinou akutního hydrocefalu.

Léčba

Transsfenoidální přístup je nejčastější operační cestou vedoucí nosní dutinou do vedlejší dutiny nosní (sinus sphenoidalis) a odtud až na dno tureckého sedla přímo k adenomu. Jedná se o velmi šetrný přístup.

Přístup z kraniotomie se provádí pod čelním mozkovém lalokem k tureckému sedlu, a je používán jen u velkých nádorů šířících se laterálně a do přední jámy daleko od osy transsfenoidálního přístupu.

Léková terapie

Po operaci je třeba zajistit substituční hormonální terapii:

Hydrokortizon což je hormon kůry nadledvin, po operaci se předpokládá dočasně nedostatečná sekrece ACTH. Nepodání této náhrady ohrožuje život!

Antidiuretický hormon (ADH) ve formě kapek, aplikuje se, jestliže se rozvine diabetes insipidus, a při hmotnosti moči pod 1005 g/l se podávají 2 kapky ADH do dutiny nosní.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování