Otřes mozku

Otřes mozku, jiným označením též komoce, patří mezi primární poškození mozkové tkáně. Narušena je při něm funkce centrální nervové soustavy a vzniká jako následek silného úderu do hlavy, například při sportovním úrazu nebo dopravní nehodě.

Otřes mozku

Latinsky: Commotio cerebri

Další názvy: komoce

Příznaky

krátkodobá ztráta vědomí poruchy paměti rozšířené zornice

Týká se části těla

Diagnóza

Příznaky otřesu mozku

Charakteristickým příznakem je změněný stav vědomí, kdy se objevuje takzvaná retrográdní amnézie, při které si pacient nedokáže vzpomenout, jak k úrazu došlo. Dále se vyskytují závratě, silné bolesti hlavy, pocit nevolnosti. Postižený zvrací, je bledý, má rozšířené zorničky a při změně polohy se mu snižuje tlak, nebo zvyšuje tep. Máme-li podezření na otřes mozku, ať už u sebe nebo u našich blízkých, je lepší vyvarovat se spánku, popřípadě zejména u dětí pravidelně po třech až čtyřech hodinách kontrolovat probuzením. Otřesený jedinec může upadat do bezvědomí. Trvá-li toto bezvědomí déle než jednu hodinu, pravděpodobně se už jedná o poškození závažnějšího rázu. Komplikací může být například nitrolební krvácení.

Zraněnému je proto třeba zajistit lékařskou péči. Po příjezdu do nemocnice je pacientovi proveden rentgen a počítačová tomografie, aby se vyloučily zlomeniny lebky či jiná vnitřní poškození. Také se podrobí minimálně čtyřiadvacetihodinovému pozorování pro případ pozdějších komplikací.

Do příjezdu zdravotnické služby můžeme první pomoc poskytnout i my. Poraněnému zkontrolujeme základní fyziologické funkce jako je dech a pulz a uložíme ho na záda do zvýšené polohy. Při otřesu mozku je také možný výskyt tržné rány na hlavě. Takové místo vydezinfikujeme, překryjeme sterilním krytím a nasadíme obvaz.

Mnohačetné případy otřesu mozku, se kterými se potýkají zejména boxeři, mohou vést k jeho trvalému poškození. Především při sportu se před komocí můžeme chránit vhodnými ochrannými pomůckami jako je například cyklistická helma.

Autor: Simona Knotková

pletení a háčkování