Dyslexie

Dyslexie je porucha, která souvisí se čtením. Jedná se o nejčastější poruchu specifického učení, postižený není schopný číst souvisle text, písmenka mu skáčí a u některých neví jak se čtou či co znamenají. Dyslexie bývá často provázena špatným psaním a špatným pravopisem. Dítě má problém s rozlišováním hlásek, nechce číst nahlas a čtený text si ukazuje prstem.

Dyslexie - rozdíl mezi zdravým a dyslektickým mozkem

Latinsky: dyslexia

Další názvy: specifická porucha čtení

Příznaky

chybování ve čtení a psaní pomalejší čtení a psaní potíže se čtením

Týká se části těla

Diagnóza

 

Dyslexie je vrozená nebo získaná porucha poškození mozku. Nejčastější příčinou dyslexie je:

 • dědičnost (až 50%)
 • změny stavby centrální nervové soustavy
 • nedostatečný rozvoj psychických funkcí
 • nedostatečná spolupráce obou mozkových hemisfér

V České republice je výskyt dyslexie mezi 1 – 2 % v populaci. Jedná se o číslo, kdy mají děti velice těžké poruchy, které by bez odborné pomoci nemohly být odstraněny.

Jak poznáte, že vaše dítě trpí dyslexií?

 • opožděná mluva
 • malá slovní zásoba
 • nedokáže vytleskat slovo po slabikách
 • špatné rozeznávání písmem
 • vidění písmen zrcadlově, nerozeznání písmen ve slově

Léčba dyslexie

Dyslexie se nedá zcela vyléčit, ale pokud se pravidelně cvičí, může se tato porucha výrazně snížit. Nejdůležitějším úkolem je rozpoznání, zda dítě touto poruchou trpí. Určitě své dítě nenuťte, vyberte vhodný čas, kdy je dítě dobře naladěné a bude spolupracovat. Je důležité, aby bylo v pohodě a nebylo nuceno.

 • kvalitní světlo
 • ukazování textu prstem či tužkou
 • střídání ve čtení a pauzy
 • vhodné čtení, které dítě baví
 • neokřikujte dítě, přečte-li slovo špatně, ale kontext bude zachován
 • chvála
 • po skončení si o textu popovídejte (zda byl pochopen)

Pokud má vaše dítě diagnostikovanou dyslexii upozorněte na to základní školu, kterou navštěvuje. Nemělo by být nuceno číst nahlas a mělo by mít jiné nároky, které neovlivňují jeho mentální schopnosti. Dítě by nemělo být vystaveno psychickému stresu, ten může zapříčinit zhoršení stavu.

Autor: Lucie Kliková 

pletení a háčkování