Koktavost

Velice nepříjemné onemocnění, které je nejenom fyzickým, ale hlavně psychickým hendikepem. Jedná se o poruchu řeči, kdy může postižený opakovat slabiky, slova a nebo zadrhávat. Pomlka mezi slovy může být i velmi patrná a vzniká dojem, že se dotyčný nemůže tzv. Vymáčknout. Odborně se koktavost nazývá balbutismus. Člověk, který trpí koktavostí je duševně naprosto v pořádku. A problém není v přenosu myšlenek do svalů řeči, ale v samotných svalech kde vzniká křeč, která brání správně vyslovit slova.

Koktání a zadrhávání v řeči

Latinsky: balbutire

Další názvy: Zadrhávání v řeči, Balbuties

Příznaky

narušené dýchání poruchy řeči

Týká se části těla

Diagnóza

Příčina zadrhávání řeči

Přesná příčina do dnes není zcela známá. Dá se říci, že jsou zde rizikovým faktorem neuropsychologické faktory a také dědičné vlivy.

Příznaky

Typickými příznaky této nemoci jsou zadrhávání v řeči, opakování slabik či slov a prodlužování písmen. Dalšími příznaky jsou zrychlená řeč, hlasové napětí, různé úlevy od těžkých slov a nebo napětí v hlase.

Léčba koktání

  • Při léčbě této nemoci se přihlíží na aktuální stav postiženého, na to zda trpí vývojovou či získanou koktavostí a jak rozsáhlé je postižení.
  • Zlepšení psychického stavu
  • Nácvik správného dýchání a artikulace
  • Snížení koktavosti na minimum, práce se svaly
  • Elektroléčba – při těžší formě, balbutik se nahraje a poté se poslouchá, tím zjistí kde má problém
  • Medikamenty – tato metoda je dosti sporná. Vedli se rozsáhlé studie na různá farmaka, ale jasný výsledek se nikdy nedostavil
  • Psycholog a návštěva centra pro balbutiky
  • Nácvik divadla či jiných textů

Pro koktající lidi je největší problém v tom, aby zapadli do kolektivu a nebyli ostatním lidem pro smích. Máte-li takového člověka v okolí snažte se mu pomoct, tím, že na něj nebudete spěchat. Vyslechnete ho a nebudete se mu posmívat. Pokud se s koktavostí sám neléčí navrhněte mu nějaké léčebné zařízení ve vašem okolí (vyhlášené centrum je v Třinci). Dne 22. října je mezinárodní den koktavosti, v tento den se v Brně pořádá akce s workshopy.

Autor: Lucie Kliková


 

comments powered by Disqus