Hlasivky

Hlasivky jsou dva pružné vazy, které slouží ke tvorbě hlasu. Uloženy jsou na přední straně hrtanu, kde je chrání chrupavka hlasivková. Mezi oběma vazy je ve tvaru trojúhelníku umístěna hlasová štěrbina. Právě na tomto místě vzniká hlas.

Anatomie hlasivek

Anatomie

Související nemoci

Vyšetření a zákroky

Tvorba hlasu

Vydechovaný sloupec vzduchu rozechvívá napnuté hlasivkové vazy. Následně se otevírá hlasová štěrbina a vzduch se přes ni uvolňuje ven. Tak vzniká zvuk, který vlivem dalších komponentů vnímáme jako náš hlas. Jeho výšku a tón určuje délka, napětí a rychlost kmitání vazů. Obecně mají vyšší tón hlasu ženy, protože jim hlasivky kmitají až dvěstěkrát za vteřinu. U mužů je to stokrát. U chlapců se vlivem testosteronu zvyšuje růst hlasivkových vazů. To způsobuje přeměnu dětského hlasu na dospělý. Tomuto procesu říkáme mutování.

Konečné zabarvení hlas získává průchodem rezonančními dutinami, které jsou uložené nad hrtanem. Každý člověk má dutiny o různé délce a proto má taky každý svůj jedinečný hlas. Artikulaci řeči dále ovlivňuje  postavení zubů, jazyka a rtů. 

Kromě hlasivek se na procesu řeči podílí velké množství svalů. Především jsou to svaly hrtanu, dýchací svaly a svaly z oblasti úst. Pomocí těchto svalů se hlasivkové vazy k sobě oddalují a přibližují.

Onemocnění hlasivek

Poruchy hlasu mohou být vrozené nebo získané. Příčina může být bakteriálního, virového, hormonálního nebo i psychického původu. Někdy je na vině úraz či alergie. Jednou z nejčastějších nemocí hlasivek je takzvaný zpěvácký uzlík. Postihuje zejména profesionální zpěváky a odstraňuje se chirurgickým zákrokem.

Autor: Simona Knotková

pletení a háčkování