Krk

Krk je součástí těla. Krk je oblast vymezená zepředu dolní čelistí ke kosti hrudní, boční strana je vymezena oblastí úhlem dolní čelisti a trapézovým svalem. Je ukončen přechodem na ramena a klíční kosti. Krk je velmi dynamická a pohyblivá oblast těla. K tomu mu pomáhá osová nosná struktura – krční páteř tvořená 7 krčními obratli, dále pak svalstvo, které vytváří 5 svalových vrstev.

Anatomie krku

Svalstvo krku

  • V první vrstvě je kožní sval, tj. musculus platysma
  • Tato vrstva obsahuje kývače, tj. musculus sternocleidomastoideum
  • Svaly upínající se k jazylce, svaly nad- a podjazylkové, musculi suprainfrahyoidei
  • V této vrstvě se nacházejí svaly šikmé, kloněné, musculi scaleni
  • Svaly upínající se na páteř a lebku

Krční cévy

Největšími cévami na krku jsou karotické arterie, vnitřní a vnější – arteria carotis internaexterna, a hrdelní žíly vnější a vnitřní – vena jugularis internaexterna.

Krční uzliny

Na krku se vyskytují dva uzlinové systému. Jedná se o povrchové krční uzliny (nodi lymphatici cervicales superficiales), kam vtéká míza z kůže a podkoží hlavy a krku. Uzliny tvoří nesouvislý pás. Na krku jsou též hluboké uzliny (nodi lymphatici cervicales profundi), kam jsou drénovány např. krční mandle, slinné žlázy, štítná žláza atd. Každá zánětlivá patologie v oblasti hlavy tak může vyvolat zvětšení krčních uzlin, které se stávají hmatné.

Inervace krku

Inervace krku je vytvořena tzv. krční nervovou pletení (plexus cervicalis), která je tvořena mnoha nervy, vychází z předních kořenů míšních kořenů z oblasti krční páteře C1−C4. Jedná se o nervy senzitivní, zprostředkovávající čití, motorické zprostředkovávající pohyb svalů.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování