Šíje

Termínem šíje označujeme zadní stranu krku, která k sobě pojí hlavu a trup. Je složena z několika svalů, jež jsou ve více vrstvách umístěny před krční páteří. Její funkce je především mechanická – člověku umožňuje hýbat hlavou.

Šíje

Anatomie

Hlavní druhy svalů

Hluboké svaly šíje

Čtyři svaly mezi C1 (nosičem) a C2 (čepovcem) a týlní kostí. Jejich funkcí je otáčet hlavou, sklánět ji a zaklánět. Určují její polohu. Jsou-li v určitě poloze delší dobu, dochází k jejich nedokrevnosti, z čehož vzniká tlak a bolest šíje. Někdy vznikají také závratě.

Zdvihač hlavy

Též kývač hlavy. Velký, vřetenovitý sval umístěný po stranách krku. Kvůli jeho poloze můžeme často pociťovat svalové napětí. Začíná na hrudní kosti a konci kosti klíční, končí za ušním boltcem na úponu výběžku kosti spánkové. Zdvihá hlavou a pracuje jako pomocný sval dýchací.

Šikmé krční svaly

Označovány také jako svaly kloněné. Sahají od krční páteře šikmým směrem k prvním dvěma žebrům. Rozdělujeme je na tři typy:

 

  • musculus scalenus anterior – od třetího krčního obratle (C3) do šestého (C6), upíná se na první žebro. Posiluje prohnutí páteře a funguje rovněž jako pomocný dechový sval. Vzácně může chybět.
  • musculus scalenus medius – od druhého krčního obratle (C2) do sedmého (C7), upíná se na první žebro. Jeho funkce je pomocná dechová, řidčeji může také chybět.
  • musculus scalenus posterior – od pátého krčního obratle (C5) do sedmého (C7), upíná se na druhé žebro. Toto žebro nadzdvihuje.

Hluboké svaly krční

Svaly umístěné před krční páteří. Funkcí je pohyb hlavy.

  • Dlouhý sval krku
  • Dlouhý sval hlavy

Bolesti šíje

Způsobeny jsou nejčastěji špatným držením těla či hlavy, nesprávným či dlouhodobým sezením, prací, při které máme hlavu ve stále stejné pozici (například při manuální práci, u níž jsme stále předklonění). Stejně tak může být bolest způsobena ale i infekčním onemocněním. Ztuhlá a bolestivá šíje je například typická pro zánět mozkových blan

Autor: Simona Knotková

pletení a háčkování