Krční páteř

Krk je část těla nesoucí hlavu a zajišťuje její pohyby. Díky osovému nosnému aparátu ‒ krční páteřije krk velmi pohyblivý, široké spektrum pohybů, včetně rotací.

Krční nervová pleteň – plexus cervicalis

Krční páteř (cervikální, cervical spine) je složená ze sedmi obratlů C1‒C7, mezi obratli se nachází destičky, ploténky (discus intervertebralis), které tlumí nárazy, pomáhají v pohybu. Stavba obratlů dává vzniknout kostěné schránce pro míchu. V každé etáži odstupuje skrze otvrůky foramina vertebrae pár míšních nervů.

První dva obratle mají netypickou stavbu, další se již stavbou neliší.

První obratle umožňují pohyb hlavy. Spojení, která tyto dva obratle vytvářejí, jsou kraniovertebrální, tj. mezi hlavou a obratli,

C1 ‒ nosič, atlas zajišťuje kývavý pohyb hlavy, nemá obratlové tělo, má prstencový tvar se dvěma kloubními ploškami, kterými je spojený se spodinou lebky.

C2 ‒ čepovec, axis je zodpovědný za otáčení hlavy kolem svislé osy. Má typický „zub“ (dens axis), kolem kterého se otáčí atlas.

C7 má výrazný trnový výběžek a je označován jako vertebra prominens.

Obratle C3–C7 ‒ obratle tvoří

  • Obratlové tělo (corpus vertebrae) je vyplněno kostní dření a doléhá na meziobratlovou ploténku
  • Obratlový oblouk (arcus vertebrae) vytváří společně s tělem prostor pro průchod míchy
  • Obratlové výběžky (processus vertebrae)
  • Kloubní výběžky (processus articulares) ‒ vystupují z obratlového oblouku a vytvářejí plochy k meziobratlovému spojení (articulationes intervertebrales)
  • Příčné výběžky (processus transversi)
  • Trnový výběžek (processus spinosus) vybíhá dozadu a je možné jej nahmatat

Spojení obratlů také poskytuje otvory (foramen vertebrale), kterými mohou procházet cévy a nervy.

Pevnost a pružnost je zajištěna

  • Meziobratlovými ploténkami
  • Ligamenty, vazy ‒ krátké vazy zajišťují spojení mezi jednotlivými obratli, dlouhé vazy spojují více etáží páteře
  • Meziobratlovými klouby (articulationes intervertebrales)
  • Svaly krku
Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování