Dorzopatie

Obecné označení při kterém máte problémy se zády. Jedná se o onemocnění jako je skolióza, zvětšená kyfóza nebo lordóza. Tato onemocnění postihuje mnoho desítek tisíc lidí po celé České republice napříč generacemi. Doprovází jej bolesti a špatná hybnost.

Dorzopatie - postižená místa

Jestliže si rozdělíme slova, která spojují tuto nepříjemnou nemoc získáme dorzo a patie. Dorzo neboli dorsum jsou latinsky záda. Patie znamená choroba nebo chorobný stav. Proto je jasné, že dorzopatie jsou nemoci páteře, které omezují hybnost a fyziologické postavení páteře.

Typy dorzopatie

Skolióza – stranové zakřivení páteře. Jedná se o jednu z mnoha onemocnění páteře, které mají za následek špatné držení těla a problémy s dýcháním. Úhlové zakřivení se podle Cobba měří ve třech hranicích a dále se zahájí léčba a rehabilitace podle stupně poškození.

Příčiny tohoto onemocnění jsou rozdílné. Jedná se především o vrozenou vývojovou vadu na neuromuskulární úrovni. Například u dětí postižených dětskou mozkovou obrnou vzniká skolióza velmi často. Skolióza musí mít nějaký genetický základ proto, aby vznikla. Vzniká především u lidí, kteří mají špatně vyvinuté obratle nebo nějaké jiné degenerativní onemocnění.

Zvětšená kyfóza – jedním slovem se dá toto onemocnění nazvat hrb. V oblasti hrudních obratlů se zvětší přirozený a fyziologické zahnutí páteře a vzniká tak nepříjemné zvětšení. To má za následek špatné držení těla, problémy s chůzi, ale také s dýcháním či poruchou hybnosti dolních končetin. Také kostrč se ohýbá stále více, protože je přetěžována, to má za následek vystrčení zad v oblasti kostrče a bolesti v této oblasti.

Příčiny vzniku tohoto onemocnění mohou být vrozené vady páteře, ale také špatné sezení, přetěžování hrudní oblasti, spaní ve špatné poloze nebo degenerativní onemocnění páteře.

Zvětšená lordóza – jedná se o onemocnění, při kterém se prohýbá páteř v oblasti beder směrem dopředu. To má za následek vyšpulení hýždí a bolesti v této oblasti. Příčinou hyperlordózy je obezita, přetěžování bederní oblasti, špatné cvičení, degenerativní onemocnění nebo vrozené vývojové vady páteře.

Léčba dorzopatie

Léčba všech těchto nemocí je v podobě rehabilitace či chirurgického zákroku. Záleží na stupni poškození a na tom, jak vitální je člověk. Lékaři většinou již od malička řeší problém se skoliózou. Při degenerativních změnách je zapotřebí doplnit minerály a naučit se správně cvičit a držet tělo.

Autor: Lucie Kliková,DiS.


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara