Útlak ulnárního nervu

K útlaku ulnárního nervu dochází nejčastěji při průběhu nervu neboli tzv. ulnárního sulku (loketního žlábku). Je to místo, na kterém se nerv nachází na povrchu, a současně je vystaven různým traumatům, jako je např. „brňavka“ při uhození se do tohoto nervu. Méně často je nerv utlačován přímo v místě jeho přechodu do předloketních svalů těsně pod nebo nad loktem.

Útlak ulnárního nervu

Latinsky: syndroma canalis carpi

Další názvy: syndrom karpálního tunelu, Syndrom ulnární drážky

Příznaky

bolest brnění v malíčku omezená pohyblivost pálení v malíčku poruchy smyslů

Týká se části těla

Diagnóza

Syndrom ulnární (loketní) drážky

Syndromem ulnární drážky (sulcus ulnaris) je označováno tlakové postižení loketního nervu. Jedná se o nerv, který je v lokti relativně odkrytý v úzké drážce. Může však být poškozen také jiným podrážděním.

Příčiny vzniku

Existuje několik příčin, které mohou být zavinit syndrom ulnární drážky. Lidé, kteří mají normální pohyblivost a obratnost, si mohou poškodit nerv často používaným předloktím -  golfový loket, nebo opakovaným se opíráním o loket. U imobilních jedinců upoutaných na lůžko může být útlak způsoben nesprávným umístěním loktu, které ustavičně vyvíjí tlak na oblast ulnární drážky. Další možné zranění předloketní tkáně, kudy ulnární nerv probíhá, může také poškodit nerv konstantním tlakem nebo i tahem, a dojde-li k velkému zjizvení a tvorbě tkáně, pak se objeví typické příznaky. 

Příznaky útlaku ulnárního nervu

Syndrom ulnární drážky se symptomaticky projevuje brněním v malíčku, vnitřku prsteníčku a na příslušné části hřbetu ruky. Syndrom způsobuje bolesti v ruce a smyslové poruchy. Pokud bude odmítnuta léčba, bude se moci rukou pohybovat pouze v omezené míře.

Musí se ale umět rozpoznávat počáteční příznaky a příznaky, které se vyskytnou po nějaké době a jsou trvalé. V počátečním stádiu popisuji postižené osoby brnění v malíčku a prsteníčku, zatímco ostatní pacienti uvádějí, že mají necitlivé oba prsty. Tento zvláštní pocit občas zasahuje až do lokte. Někteří pacienti zase interpretují uvedené příznaky jako hořící pocit, a výsledkem jsou poté omezené pohybové dovednosti. Trvalá motorická vada poté ztěžuje každodenní život.

Diagnóza

Prvotní diagnózu syndromu ulnární drážky je možné stanovit na podkladě příznaků brnění a necitlivosti malíčku a prsteníčku. Diagnózu poškození či úplnou paralýzu ulnárního nervu lze prokázat nebo vyvrátit pomocí ověření tzv. Fromentova znaménka (test na papírovém proužku). Jestliže se podezření na poškození či úplnou ztrátu ulnárního nervu potvrdí, je treba provést diferenciální diagnostiku, kterou se zjistí, zda je nerv již poškozený z ulnární drážky nebo jen ze zápěstí.

Pomocí elektrofyziologického diagnostického postupu lze zjistit vodivost ulnárního nervu a rychlost přenosu impulsů. Jestliže se však neodstraní příčiny syndromu ulnárního nervu,  dojde v dalším průběhu onemocnění kromě necitlivosti také k motorické slabosti a postupně nastává svalová atrofie. Následky jsou pak omezená pohyblivost ruky.

Léčba

Léčba syndromu je v počátečním stádiu převážně konzervativní. Pomocí režimových opatření, jako je vyhýbání se činnostem, které potíže způsobují, rehabilitační léčby, podání kinesiotapu a nesteroidních antirevmatik nebo lokální aplikací kortikoidů do ulnárního tunelu se dosáhne přechodné úlevy od potíží. Není-li konzervativní léčba úspěšná, dá se provést chirurgický zákrok, během kterého se loketní nerv uvolní.

Postup chirurgického zákroku

Nerv je umístěn v oblasti ulnární drážky a odstraní se prolínající se tkáň, aby se tlak snížil. Moderní a šetrnější variantou je u otevřené operace  endoskopická nejméně invazivní metoda, kdy se endoskop a řezný nástroj umístí malým řezem  na loketní nerv, a tím lze pak odstranit narušující tkáň, kterázpůsobila lézi nervu..

Komplikace

Syndrom ulnárního nervu vede k celé řadě různých potíží majících negativní dopad na kvalitu života a každodenní život pacienta. Většina postižených trpí různými senzorickými poruchami v malíčku. Tyto smyslové poruchy se mnohdy šíří do sousedních oblastí a mohou vést k potížím v jiných prstech nebo k síle intenzity zápěstí. V tomto případě jsou i svaly značně oslabeny, takže při práci může dojít k nepohodlí vyvolanému syndromem ulnárního nervu. Komplikace se většinou vyskytují jen v případě, že tento stav není léčen. Obnova spočívá v imobilizaci prstu či paže. I když musí postižená osoba o prst pečovat, neexistují žádná neustálá omezení.

Prevence

Útlak ulnárního nervu je obvykle způsoben spíše mechanickými podněty než fyziologickými či nutričními procesy. Proto je nejdůležitějším preventivním opatřením vyhýbání se špatným stresům a zvykům, které mohou z dlouhodobého hlediska vést k poškození loketního nervu. Počáteční příznaky poškození ulnárního nervu projevující se např. brněním nebo pálením v malíčku či prsteníčku, je nutné brát vážně a jakékoli příčiny musejí být analyzovány a následně odtraněny.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování