Loket

Loketní kloub (cubitus, articulatio cubiti) je oblast na horní končetině skládající se ze tří kostí – z kosti pažní, loketní a vřetenní. Mezi těmito jednotlivými kostmi se nachází tři kloubní spoje, a to kloub kladkový (humerus a ulna), kloub kulový (humerus a radius) a kolový kloub (radius a ul­na).

Loketní kloub

Stavba kloubu 

Tvar kladky kosti pažní (trochlea humeri) připomíná dva odlišné komolé kužely, které mají stejnou osu a jsou k sobě navzájem přivrácené. Menší kužel vytváří vnější část kladky, jejíž povrch vypadá jako šroubovice se středem vedeným žlábkem. Kladka a hlavička mají přibližně milimetrovou hyalinní chrupavku.

Pokud jde o pevnost loketního kloubu, pak celý distální kondyl kosti pažní připomíná rovnostranný trojúhelník, jehož dvě strany vytváří pilíře zevního a vnitřního okraje kosti pažní, a základnu tvarují konvexity povrchů kloubu. Plocha tohoto trojúhelníku je tenkostěnná a je tvořena jemnou kostní lamelou, která odděluje mělké jamky na zadní a přední ploše humeru, do kterých zapadá hlavice kosti vřetenní a hákovitý výčnělek loketní kosti. Na zadní straně kosti se nachází hluboká prohlubenina určená pro olecranon ulnae.

Pro všechny spoje je společné pouzdro loketního kloubu, které je zejména na přední ploše značně slabé. Zde se při ohybu skládá v podélné řasy a na zadní straně (nad fossa olecrani) jej chrání úponová šlacha trojhlavého svalu pažního. Na pažní kosti pouzdro lemuje všechny výše popsané jamky, jež jsou umístěny uvnitř kloubu. Na krček kosti vřetenní pouzdro vystupuje do vzdálenosti 1,5 cm od vrchní plochy hla­vičky. Synoviální výstelka kloubu tvoří uvnitř kloubu nejrůznější řa­sy a synoviální membrána pokrývá také drobné tukové polštářky a lalůčky vyplňující nerovnosti, které jsou mezi artikulujícími kostmi, a částečně i všechny jamky na pažní kosti.

Kloubní pouzdro je zesilováno dvěma postranními vazy:

  • čtyřhranný vaz (lig. quadratum)
  • prstencovitý vaz (lig. anulare radii)

V případě potřeby vyšetření loketního kloubu a následné rehabilitace je nutné detailněji znát již zmíněné vazy.

  • Masivní vaz (Lig. collaterale ulnare) je vaz, který začíná na vnitřním epikondylu kosti pažní, a jeho přední proporce vede až k proc. coronoideus. Zadní část vazu dochází ke kraji olecranon ulnae. Oba dva pruhy u jejich úponů jsou spojeny šikmým, nekonstantním a poměrně slabým proužkem, který se nazývá Cooperův vaz.
  • Lig. quadratum vede od vrubu na ulně ke krčku kosti vřetenní a zesiluje spodní okraj pouzdra. Tento vaz upevňuje radioulnární spo­jení.
  • Lig. anulare radii obkružuje postranní kloubní plochu hlavičky kosti vřetenní a je uchycen na ulně. Díky svému uložení umožňuje rotaci hlavičky v zářezu ulny.
  • Lig. collaterale radiale začíná na vnějším epikondylu a vějířovitě vystřeluje do kloubního pouzdra. Nemá žádný větší upevňující význam.

Přetížení těchto vazů může způsobit velmi známé a často se vyskytující onemocnění lokte, tzv. tenisový loket.

Pohyby v loketním kloubu 

Pohyby v loketním kloubu probíhají okolo příčné osy, která prochází hlavičkou pažní kosti a kladkou, a kolem osy, jež spojuje hlavici ulny se středem hlavice radia:

  • supinace a pronace (v rozsahu okolo 150 stupňů)
  • extenze a flexe (v rozsahu cca. 125 - 145 stupňů)
Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara