Zlomenina lokte a předloktí

Velice nepříjemná zlomenina, která dokáže velmi potrápit. Zlomenina lokte a předloktí je velice bolestivá a velmi častá. Úraz, který vede k této zlomenině, je jedním z nejčastějších příčin návštěvy lékaře v letních a zimních měsících.

Zlomený loket a předloktí

Latinsky: fractura

Příznaky

omezená pohyblivost

Týká se části těla

Diagnóza

Druhy zlomeniny horní končetiny

Dělení jednotlivých zlomenin je podle lokalizace, druhu a hlavně velikosti poškození dané kosti. Jedná se o zlomeninu neúplnou (jen prasklina = fisura), úplnou, otevřenou, uzavřenou nebo tříštivou.

Jestliže není příčinou úraz, může se zlomenina objevit v souvislosti s nádorovým onemocněním nebo nedostatkem vitamínů a řídnutí kostí, zejména u žen v menopause.

Projevy a diagnostika

  • Bolest (zvyšuje se s pohybem)
  • Omezená spontánní hybnost
  • Změna tvaru končetiny (zkrácení, viditelná deformace)
  • Patologická pohyblivost v místě zlomeniny
  • Krepitace – zvuk vyvolaný třením úlomků kostí
  • Otok
  • Krevní výron

Diagnostika se provádí za pomoci RTG snímku.

Léčba zlomeniny lokte

Léčba se v tomto případě dělí na konzervativní či chirurgickou, vždy s ohledem na aktuálním stavu pacienta a rozsahu zlomeniny.

Konzervativní léčba má za úkol znehybnit danou část končetiny (dlaha, sádra) a tišení bolesti.

Chirurgická léčba zpevní všechny ulomené fragmenty a pevně je uchytí k sobě. Zde počítejte s tím, že si pár dní pobudete v nemocnici.

Jestliže nemůžete být operováni a vaše zlomenina je vážnější, bude vám provedena tzv. Extenze. Kostní úlomky jsou dlouhodobě spojeny tahem. Používá se zde například drát, šroub, speciální náplast a nebo kovová svorka.

Rehabilitace

Rehabilitace je v tomto případě velice důležitá. Proto se začíná se stáváním a cvičením již druhý den po operaci. Pacient se zlomeninou lokte a předloktí není nijak pohybově omezen, a tak se může pohybovat bez omezení. Pokud je pacient léčen jen konzervativně a má sádru, po sundání nastupuje cvičení a zpevnění atrofických svalů. Sádra je dávána na 4 – 6 týdnů v závislosti na stupni zlomeniny.

Autor: Lucie Kliková DiS.

pletení a háčkování