Podvrtnutý kotník

Jedná se o podvrtnutí hlezna, kdy se kotník dostane do nepřirozené pozice, váha se přenáší na nestabilní nohu, což vede k jejímu vyvrácení dovnitř a natažení až prasknutí vazů. Navíc jsou poškozeny i měkké tkáně. V některých případech může dojít i k vykloubení hlezenní kosti, nebo dokonce zlomenině v oblasti hlezna.

Druhy vyvrtnutí kotníku

Další názvy: vymknutý kotník (distorze)

Příznaky

bolest nemožnost došlápnout

Týká se části těla

Diagnóza

Projevuje se bolestivostí, otokem, vznikem hematomu, modřiny a nemožností došlápnout.

Příčiny podvrtnutí kotníku

 • Špatné došlápnutíPodvrtnutý kotník
 • Pád
 • Sportovní aktivity, pokud není dostatečně pevná obuv, např. horská turistika.

Příznaky vymknutí kotníku

Při podvrtnutí hlezna dojde k oddálení kloubních plošek holenní a hlezenní kosti, tím dojde k natažení kloubního pouzdra i vazů v okolí. Nedochází k trvalému vychýlení kostí, ale i přechodný stav může pohmoždit měkké tkáně a způsobit jejich prokrvácení.

Závažnost podvrtnutí a tíže příznaků se klasifikuje do několika stupňů.

 1. Stupeň, kdy došlo k mírnému natažení vazů, které se však nepřetrhly. Projevuje se mírnou bolestí a vytvořením otoku. Obtíže ustupují během 3 dnů. Jako léčba je vhodná fixace.
 2. Stupeň je charakterizován natržením vazů, objevuje se otok i výrazné bolesti. Pohyblivost nohy je omezená. I zde je vhodná fixace náplastí či ortézou. Rekonvalescence do plné zátěže je i několik týdnů.
 3. Stupeň, při něm dochází k potrhání vazů, rozvíjí se výrazný otok a velká bolest. Poranění je nutné zafixovat, mnohdy i pevnou sádrou. Nohu je nutné znehybnit na několik týdnů i měsíců. 

Určení diagnózy

Vyšetření se zaměřuje na odebrání anamnézy, tedy okolností úrazu, druhu bolesti atd.

Fyzikální vyšetření pohledem a pohmatem, zjistí se stav otoku a hematomu, jejich rozsah a umístění. Kotník se prohmatá a ověří se rozsah pohybů.

Důležité pro diagnózu vymknutého kotníku jsou zobrazovací metody:

 • RTG, jímž se vyloučí případné zlomeniny či posuny kostí, pro poškození vazů svědčí rozšíření kloubní štěrbiny mezi kostí holenní a hlezenní, pokud je větší o více než 25 stupňů, je pravděpodobné, že došlo k ruptuře vazů.
 • Pro ujasnění poměrů v kloubu, odhalení volných úlomků v kloubní dutině je možné využít artroskopii.
 • CT či MRI mohou odhalit postižení chrupavčitých částí kloubu.

Léčba vymknutého kotníku

 • Konzervativní

Dodržují se pravidla PRICE, tj.

 • Protection, ochrana
 • Rest, klid
 • Ice, led
 • Compression, stažení, komprese
 • Elevation, zvednutí

V případě vymknutí kotníku je vhodné okamžitě zahájit ledování, sníží se tím bolest i otok a krvácení do měkkých tkání. Ledování se provádí na cca 20 minut každé 2 hodiny.

Končetinu je dobré zvednout nad úroveň srdce.

Pak přichází na řadu komprese, tedy naložení elastického obinadla.

Končetinu je nutné znehybnit, doba znehybnění se odvíjí od tíže poškození kotníku. Jen v případě lehkého poranění vazů, kdy nejsou přerušeny, se volí tzv. funkční terapie, kdy je končetina co nejdříve zatěžována, ale až po ustoupení otoku, pak se nakládá ortéza nebo bandáž, u sportovců se též provádí taping, kdy se kotník znehybní náplasťovými pruhy.

Se zátěží se začíná pomalu, léčba je podpořena např. elektroléčbou, laserem, ultrazvukem aj. procedurami.

Místně se mohou aplikovat analgetika, tedy tlumit bolest, masti snižující otok a podporující vstřebání krevního výronu.

V případě přerušení vazů je nutné vymknutý kotník zafixovat sádrovým obvazem, doléčení pak probíhá s ortézou a rehabilitací.

Operační léčba podvrtnutého kotníku

Pokud dojde ke kompletnímu přerušení kotníkových vazů s nestabilitou kloubu je volen chirurgický postup. Vazy se sešívají.

Komplikace, následky vymknutého kotníku

Zhojené vazy již nejsou jako ty původní, mohou být „křehčí“ a méně pevné, tím se sníží stabilita kotníku a snáze dojde k dalšímu vymknutí, či dokonce zlomeninám.

Autor: Drahomíra Holmannová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování