Kotník

Kotník (articulatio talocruralis) je kloub dolní končetiny zajišťující pohyb nohy při chůzi.

Kotník, kloub pravé nohy

Kotníky jsou tvořeny kontaktem několika kostí. Jedné se o kloubní spojení obou kostí bérce, tedy kosti lýtkové (fibuly) a holenní (tibie). Ty tvoří jamku kloubu, jakousi „vidlici“, do které zapadá kost hlezenní (talus). Vzniká tak talokrurální skloubení. Na kloubu rozeznáváme vnitřní kotník (malleolus medialis) a vnější (malleolus lateralis).

 

Díky stavbě hlezenního kloubu je možné přitáhnout chodidlo až o 50 stupňů a propnout až o 30 stupňů od linie kloubu. Krom jiného dovoluje kloub též pohyb v podobě inverze, vtočení a vytočení chodidla. Je též možný rotační pohyb.

Aby si kloub udržel stabilitu, je zajištěn pomocí třech vazivových systémů.

Vazy kotníku

První systém tvoří spojení holenní a lýtkové kosti (tibiofibulární syndesmóza). Druhý stabilizační prvek je deltový vaz, též známý jako vnitřní postranní vaz (ligamentum collaterale mediale) v oblasti vnitřního kotníku, další jsou stabilizátory zevního kotníku, tuto funkci plní tři vazy (přední a zadní fibulotalární /hleznolýtkový/, fibulokalkaneární /jdoucí z lýtkové kosti na kost patní/).

I přes vazivovou fixaci je podvrtnutí kotníku velmi časté, nejčastěji bývá poškozen fibulotalární vaz.

Svaly kotníku

Svaly zajišťující pohyb kotníků a prstů na nohou se nacházejí na bércích a mají dlouhé šlachy, které procházejí za vnějším či vnitřním kotníkem či se upínají na kost patní, tj. šlacha Achillova.

Svaly, které pomáhají kloub stabilizovat a zajišťují pohyb, jsou např. svaly

  • na přední straně bérce – přední sval holenní (m. tibialis anterior), dlouhý natahovač prstů (m. extensor digitorum longus), dlouhý natahovač palce (m. extensor hallucis longus),
  • svaly na boku bérce – dlouhý a krátký lýtkový sval (m. fibularis longus, brevis),
  • svaly zadní strany bérce – trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae), dlouhý ohýbač palce na noze (m. flexor hallucis longus)
Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara