Zlomenina bérce včetně kotníku

Zlomenina není v žádném případě pozitivní věc. Především jedná-li se o zlomeninu v oblasti dolních končetin, které většinou bývají doprovázeny velkým otokem a neschopnosti normálního pohybu. Zlomenina v oblasti bérce a zejména kotníku bývá komplikovaná a většinou se neobejde bez chirurgického zákroku a hospitalizaci.

Zlomený kotník

Latinsky: fractura

Týká se části těla

Diagnóza

Druhy zlomenin

  • Neúplná (jen prasklina = Fisura)
  • Úplná
  • Otevřená x uzavřená
  • Tříštivá
  • Patologická (fraktura kosti oslabené např. nádorem, zánětem, osteoporózou)
  • Únavová (opakované působení na zdravou kost – Pochodová fraktura)

Diagnostika a projevy

Zlomenina se projevuje velkou bolestivostí (zvyšuje se s pohybem), omezenou spontánní hybností, změnou tvaru končetiny (zkrácení, viditelná deformace), může se objevit patologická pohyblivost v místě zlomeniny. Mezi časté projevy se řadí také repitace – zvuk vyvolaný třením úlomků kostí, otok a krevní výron.

Diagnostika je v tomto případě zcela jasná. RTG snímek vždy přesně určí jaká je u vás zlomenina a v jakém rozsahu.

Léčba

Léčba zlomeniny se může řešit jak konzervativně - repozice ( napravení manuální, návrat do správné pozice extenzí), retence (imobilizace, znehybnění např. sádrovým obvazem, sádrofixační dlahou, ortézou, extenzí, náplastí) a následně rehabilitace (obnova funkce cvičením). Tak chirurgicky, kdy je provedena tzv. Osteosyntéza spojení kostních úlomků pomocí cizorodého materiálu (šrouby, dlahy, hřeby, dráty).

U pacientů, které nelze operovat a zlomenina bérce či kotníku je závažná se přistupuje k tzv. Extenzi (jedná se o dlouhodobou repozice kostních úlomků tahem). Dělí se na zevní – náplasťové (u dětí 3-5 let) nebo vnitřní, kde se používá drát, hřeb nebo kovová svorka.

Rehabilitace bérce a kotníku

Rehabilitace je při zlomenině bérce a kotníku velice důležitá a začíná již po operaci, kdy je zapotřebí pacienta polohovat. Provádíme speciální rehabilitaci – obnovení hybnosti kloubů, které byly záměrně znehybněny, obnovení funkcí a posílení atrofované svaloviny. Začátky rehabilitace budou bolestivé a v prvních dnech musí být noha zcela nehybná. Poté nastupují specializovaní fyzioterapeutové, kteří vám ukáží jak cvičit.

Autor: Lucie Kliková DiS.

pletení a háčkování