Dermatom

Dermatom je relativně dobře vymezená oblast kůže, inervovaná jedním spinálním nervem. Tento spinální nerv vede z daného dermatomu informace o citlivosti a bolesti.

Mapa dermatomů

Příznaky

Anatomie

Existuje dvanáct hrudních, pět bederních a pět sakrálních nervů, jež jsou řízeny senzorickými neurony vznikajícími z ganglionu míšního nervu, a každý z těchto nervů dává člověku možnost cítit dotek, teplotu, bolest a tlak.

V lidském těle se nachází třicet párů dermatomů, od lebky až k prstům na nohou. Tyto nervy jsou vzájemně příbuzné, neboť pochází ze stejných somitových skupin v období embryonálního vývoje. Somity jsou struktury utvořené po stranách neurální trubice ve čtvrtém týdnu vývoje člověka.

Pod trupem vypadají dermatomy jako vodorovné pruhy a každý pruh patří ke konkrétnímu nervovému kořenu. Paže a nohy mají pásy podélné, čímž se vysvětluje, proč bolest občas sestřeluje ruku či nohu, jelikož to sleduje právě dermatom. Hrudní, cervikální (krční), sakrální a bederní nervy dodávají nervová vlákna nejrůznějším dermatomům v těle. Kupříkladu zadní strana nohy je pokryta dermatomem, jenž je inervovaný prvním sakrálním nervem.

Informace cestují ze specifické oblasti kůže rovnou do mozku. Dermatomy jsou seřazeny jako svazek disků v části břicha a hrudníku a každý disk je přitom zásobovaný jiným spinálním nervem. V končetinách je tomu však jinak. Zde vedou dermatomy podél ramena a nohy což znamená, že každá polovina každé končetiny vlastní jiný dermatom.

Typy dermatomu

Dermatomy se dělí do čtyř sekcí -  krční, hrudní, sakrální a bederní. Všechny dermatomy jsou klasifikovány dle spinálního nervu, kterým jsou inervovány.

  • Cervikální dermatomy – vyživují pokožku krku, paží, zad a rukou.
  • Thoracic dermatomes  - pokrývají kůži ve vnitřku paže, břicha, hrudníku a střední části zad.
  • Bederní dermatomy - inervujíte kůži dolní části zad, přední části nohou, vnější stehna a části pod a nad nohama.
  • Sakrální dermatomy - pokrývají kůži análních a genitálních oblastí, zadní stranu stehen a nohou a lýtka, mimo vnějšího okraje chodidel.

Klinický význam

Je nutné vědět, jak dermatomy fungují v klinickém prostředí, aby mohly lokalizovat léze v nervech či v míše.

Jestliže se určité příznaky vyskytují v oblasti propojené s dermatomem (podráždění kůže, bolest, vyrážky apod.), pak to může být vyvoláno něčím, co souvisí s kořenem nervu. Třebas herniated disk, jež stlačuje nervový kořen L5 vede ke vzniku brnění a bolesti v dolní části chodidla a celé nohy.

Dermatomy jsou velmi prospěšné pro stanovení diagnózy a následné léčby různých stavů. Hlavními  jsou zejména virová onemocnění, poranění míchy a radikulopatie  (stlačený nerv v páteři).

1) Virová onemocnění

Existují určitá virová onemocnění, která se vyskytují ve specifických dermatomech, jako je například herpes zoster. Tento virus je skrytý v míše a když se začne projevovat, pohybuje se skrze spinální nerv, který způsobuje bolestivou vyrážku na pokožce, která je s tímto nervem spojena.

2) Poranění míchy

Poté, co se objeví poranění míchy, tak bude zdravotnický personál vyhledávat narušený dermatom. S tímto záměrem začne s částí kůže, na které pacient zpozoroval změny. Bude pohybovat vidličkou nebo kolíkem po obou stranách těla, dokud nedosáhne normálního pocitu.

Může také zkontrolovat, zda podél obratlů zachycuje vibrace. Senzorická úroveň bývá většinou dvě nebo tři úrovně pod zraněním.

3) Radikulopatie

Tento stav spočívá v bolesti, která je způsobena poškozením kořene kteréhokoliv nervu. Může také být příčinou ztráty či snížení senzorické funkce. Nejčastější postižené oblasti bývají L5 a S1 a méně často i C6 a C7.

Ke zvýšení bolesti dochází, pokud se postavíme do pozic, ve kterých se protáhnou nervové kořeny, což mohou být krční či bederní. To však závisí na tom, kde se nachází bolest.

Bolesti v dermatomu

U pacientů trpících neurologickými potížemi může být bolest v určitém dermatomu odhalujícím příznakem. Lékař může bolest studovat, aby určil, na kterého z dermatomů se má soustředit, a za pomoci zjištěných informací pak vyhledává známky poškození v určité oblasti. Například u člověka s komprimovanou páteří, která vyvolává sevření nervu, může dojít k silné bolesti v dermatomu, jenž je tímto nervem inervován.

Tento typ bolesti může být pro pacienty velice frustrující, neboť nemá žádnou jasnou fyzickou příčinu. Kůže může být pociťována jako pálení, svědění nebo jako jiné pocity, které se však ve skutečnosti neobjevují. Ale sledováním bolesti zpětně k odpovědnému nervu může lékař vytvořit léčebný plán, kterým by zvládl nebo řešil primární příčinu tak, aby pacient neprožil nežádoucí pocity spojené s nervovým poškozením.

Bolest v dermatomu je příznak a nikoliv stav, avšak může se jednat o velmi důležitý příznak. Pacienti ohlašující přechodnou nebo chronickou bolest v konkrétní části těla, mohou objevit významné informace o neurologickém stavu či problému míchy, a lékař pak může tyto informace uplatnit k doporučení léčby nebo k doporučení pacienta ke specialistovi, který může problém vyřešit. 

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara