Hrudní páteř

Hrudní páteř (torakální, thoracis spine) tvoří nejdelší část páteře. Je složená z 12 hrudních obratlů Th (vertebrae thoracicae).

Hrudní páteř

Hrudní obratle jsou složené z obratlového těla (corpus vertebrae), které se zvětšuje u obratlů směrem dolů (kaudálním), je poměrně vysoké v porovnání s obratli v jiných částech páteře. Nesou plošky, díky nimž se vytváří skloubení obratlů se žebry.

Mezi obratlovými těly leží meziobratlové ploténky (disci intervertebrales), které zajišťují tlumení nárazů, pohyblivost, skluz.

  • Obratlový oblouk (arcus vertebrae) společně s obratlovým tělem vytváří míšní kanál (canalis vertebralis)
  • Obratlové výběžky (processus vertebrae)
  • Kloubní výběžky (processus articulares) s ploškami umožňujícími vytvoření meziobratlových kloubních spojů (articulationes intervertebrales)
  • Příčné výběžky (processus transversi)
  • Trnový výběžek (processus spinosus) vybíhá dozadu a je možné jej nahmatat
  • Obratle vytváří též otvory (foramen vertebrale) pro průchod cévních svazků a míšních nervů

Stabilitu a pohyblivost zajišťují

  • meziobratlové klouby
  • meziobratlové ploténky
  • ligamenta, vazy ‒ krátká, spojují jednotlivé obratle hrudní páteře, dlouhá táhnoucí se podél větších úseků páteře
  • svaly zad
Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování