Ochrnutí hlasivek

Hlasivky jsou tvořeny zúženou oblastí v hrtanu a párem hlasivkových svalů pokrytých sliznicí. Vpředu jsou napjaté mezi štítnou chrupavkou, kde se stále navzájem dotýkají,a vzadu mezi hlasivkovými chrupavkami.

Paralýza hlasivek - Znehybnění

Další názvy: obrna hlasivek

Příznaky

dušení chrapot chrčení sípání zhrubnutí hlasu ztráta řeči

Týká se části těla

Diagnóza

Ochrnutí neboli obrna hlasivek je velmi nepříjemným a vážným stavem, který může postiženého ohrozit dokonce i na životě. Občas si lidé hlasivky namůžou v práci, což je dobře známé pro učitele, zpěváky a herce. Vznik této poruchy může být zapříčiněn jednak zánětlivými chorobami nebo mechanicky – tedy např. různými výrůstky, uzlíky, výrůstky či polypy.  

Jak vzniká hlas

Mezi hlasivkami se tvoří hlasivková štěrbina, jejíž tvar je protáhlý a připomíná i tvar rovnoramenného trojúhelníku. Při mluvení se k sobě hlasivky přiblíží a hlas poté vzniká díky činnosti hlasivkových svalů a působením tlaku vydechovaného vzduchu.

Příčiny vzniku obrny hlasivek

Nervy, které hlasivky ovládají jsou velmi citlivé a mohou se snadno poškodit. Následkem tohoto poškození je obrna  té hlasivky, která je daným nervem inervována, a při poškození obou nervů dojde k ochrnutí obou hlasivek.

K poškození nervu dochází nejčastěji při úrazech krku (vysoce rizikové jsou operace štítné žlázy) a v případě výskytu rostoucích nádorů.  Poškození hlasivek po operačích zákrocích není vysoké, pohybuje se kolem 3 % případů. V určitých případech se správná příčina nikdy nezjistí, a tak se přepokládá působení některých virových infekcí. Ochrnutí hlasivek může být jen dočasné nebo trvalé.

Příznaky

Příznaky se odlišují podle toho, zda je ochrnutá jedna nebo obě hlasivky a o jak závažné ochrnutí se jedná. Nedostatečně pohyblivá hlasivka totiž klade odpor proudícímu vzduchu a způsobuje zhrubnutí hlasu a chrapot. Je.li  však ochrnutí oboustranné a navíc těžšího stupně, tak tkáň hlasivek výrazně zúží dýchací cesty a člověk se může začít dusit. Při výdechu může zvukový proud, který prochází zúženým místem způsobovat vznik chrčení a pískání.

Při poškození zmíněných nervů může být porušena i celková inervace hrtanu včetně jeho záklopky s poruchami jejího uzavírání při polykání. Následkem jsou pak poruchy polykání. V tomto případě existuje vyšší riziko vdechnutí potravy nebo tekutin s kašlem při jídle.

Diagnostika

Člověk trpíci poruchami hlasu a potížemi s dechem je zpravidla vyšetřen lékařem na ORL (ušním-nosním-krčním), který může speciálními vyšetřovacími nástroji zobrazit hlasivky a zjistit jejich ochrnutí. V případě, že je podezření na výskyt nějakého útvaru, který utlačuje nervy hlasivek se vyšetření doplňuje pomocí některé ze zobrazovacích metod, mezi které patří ultrazvuk případně CT vyšetření nebo magnetická rezonance.

Léčba

Úspěšná léčba ochrnutí hlasivek spočívá v rehabilitaci hlasu. Jestliže jsou obtíže závažnější, provádí se chirurgický zákrok ve snaze upravení tvaru hlasivek tak, aby co možná nejméně překážely proudění vzduchu s co nejlepším uchováním hlasu. V nejtěžších případech, které nelze řešit jinak, musí být provedena trvalá tracheostomie, což je vyvedení průdušnice až na povrch krku přímo pod zúženým místem. Pro pacienta je to sice dost drastický zákrok, ale zabrání jeho udušení.  

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara