Laryngoskopie

Laryngoskopie patří mezi nejdůležitější vyšetřovací metody v lékařském oboru ORL (ušní-nosní-krční). Zabývá se diagnostikou chorob v oblasti hrtanu.

Laryngoskop

Týká se části těla

Typy laryngoskopie

Laryngoskopie je v podstatě obecný pojem zahrnující vícero metod, které se liší způsobem provedení s použitím nejrůznějších nástrojů či přístrojů.

Laryngoskopii dělíme na dva typy – přímou a nepřímou.

Přímá laryngoskopie

Přímá laryngoskopie je mnohem kvalitnější než nepřímá, ale k vyšetření zase vyžaduje speciální endoskopické nástroje, které mají vlastní zdroj světla a přenášení obrazu umožňují za pomoci optických vláken.

Přímá laryngoskopie se tedy nejčastěji provádí pomocí endoskopů, které mou být  buď flexibilní (ohebné, pružné) nebo rigidní (neohebné).

K vyšetření rigidním laryngoskopem se tento nástroj zavádí nejen na konce dutiny ústní, ale až do hrtanu. Pacient lehne na záda a pak je „uspán“.

Flexibilní laryngoskop je nejčastěji zaváděn nosem. V takovémto případě se sliznice nejprve umrtví, aby to nebylo pro pacienta bolestivé. Tento laryngoskop se zavádí hlouběji do dýchacích cest a občas je třeba pacienta „uspat, nebo mu poskytnout sedaci.

Nepřímá laryngoskopie

Při nepřímé laryngoskopii je používáno zrcátko, které se musí zasunout až do zadní části ústní dutiny. Nakloněním zrcátka se dá zachytit obraz z vyšetřované oblasti hrtanu a hlasivek.  

Při vyšetření si pacient sedne na židli, a co nejvíce vyplázne jazyk. Špičku jazyku lékař zachytí kouskem gázy a jemně za ni zatáhne. Tím se ještě více otevře průchod do dýchacích cest, do kterých je již možné nahlédnout zrcátkem, na které svítí světlo, a které se odráží přímo do očí lékaře. Pak je pacient vyzván, aby řekl např. “a” nebo “e”, čímž se zkontroluje pohyblivost hlasivek. Vyšetření trvá cca 10 minut.

Kdy se laryngoskopie provádí

Laryngoskopie se provádí z těchto důvodů:

 • Záněty a bolesti v oblasti hrtanu,
 • Záněty hrtanové příklopky,
 • Poškození hlasivek,
 • Chrapot,
 • Podezření na rakovinu hrtanu.
 • Pomocí laryngoskopie lze zaznamenat:
 • zánětlivé změny na sliznici, přítomnost hnisu, překrvení,
 • poškození sliznice,
 • atrofické změny, degenerace sliznice,
 • změny na hlasivkách.
 • přednádorové a nádorové léze.

Komplikace

 • Při klasické laryngoskopii může dojít k otlakům rtů nebo jazyka, což záleží na umístění laryngoskopu během vyšetření.
 • Může dojít k reflexnímu stažení svaloviny hrtanu – laryngospasmu.
 • Při zavádění se může být poraněn zub nebo sliznice úst.
 • Podání anestezie může vyvolat alergickou reakci.
Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování