Silikóza

Silikóza je druhem plicního onemocnění, jenž patří do skupiny tzv. kolagenních pneumokonióz. Jedná se o nemoc způsobenou vdechováním a následným usazováním prachu volných krystalů oxidu křemičitého (SiO2 ) v plicích, které se do těla dostávají vdechováním jeho drobných částeček.

Silikóza - práce v dole

Silikóza je druhem pneumokoniózy, což je onemocnění plic způsobené vdechováním prachu osobami pracujícími v lomech, kamenolomech nebo v tunelech. Jedná se tedy bezpochyby o nejdéle známou nemoc dýchacích cest z povolání.

Kdo je ohrožen nejvíce?

Nejvíce ohroženi jsou pracovníci, jenž vdechují prach obsahující více než 1 % SiO2. Obzvláště vysoce rizikovými povoláními jsou:

 • práce v dolech,
 • řezání kamene,
 • výroba brusiva,
 • slévárenské práce,
 • práce při výrobě skla nebo keramiky,
 • práce v žáruvzdorném průmyslu,
 • čištění povrchu nebo odbarvování džínů pískováním.

Je třeba však zdůraznit, že nebezpečí je závislé nejen na druhu práce, ale také na procentu krystalického oxidu křemičitého ve vdechovaném vzduchu a na délce pobytu v jeho prostředí.

Typy onemocnění

Existují tři typy onemocnění silikózou:

 1. Chronická silikóza - vzniká po expozici, která trvá déle než 10 let, a dále se dělí se na silikózu prostou a komplikovanou.
 2. Prostá silikóza – může být po dlouhou dobu zcela asymptomatická, protože se příznaky jako je kašel, expektorace (vykašlávání) se často rozvíjí velmi pomalu.
 3. Komplikovaná silikóza - vzniká progresí (zhoršením) prosté silikózy také dochází ke zhoršení příznaků.

Projevy

Toto onemocnění se nejčastěji projevuje těmito příznaky:

 • dušnost - zhoršuje se při námaze,
 • kašel - od slabého až po silný, často doprovázený i chrapotem,
 • zrychlené dýchání,
 • únava,
 • bolest na hrudi,
 • horečky.

Vyšetření

Při podezření na silikózu se nejčastěji provádí rentgenový snímek plic, který dokáže objevit uzliny vzniklé právě tímto onemocněním, ale v případě nutnosti se může provést i CT vyšetření.

Léčba

Léčba tohoto onemocnění medikamentózní cestou je velmi nutná. Nasazují se hlavně antibiotika, a to i kvůli dalšímu možnému poškození plic (např. TBC). Musí se také zajistit dostatečný přísun kyslíku. Při vážnějších formách silikózy je občas nutné provést i transplantaci plic.

Samozřejmostí je přísný zákaz kouření!

Prevence silikózy

Silikóze se může zabránit účinnou kontrolou prachu, ale vzhledem k tomu, že systémy pro redukci prachu nedokážou snížit riziko u pracovníků při pískování, tak je třeba nosit masky s přívodem venkovního vzduchu.

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování