Hypochondrie

Bojíte se, že dostanete nějakou nemoc? Kdy jsou obavy na místě a kdy už jde o psychickou poruchu? Je dobré mít zdravý strach a chránit se před nemocemi, ale když se tento strach zvrtne, nastává trápení jak pro postiženou osobu tak pro okolí, které je každý den informováno o nebezpečí, které hrozí z jídla, nepořádku či nesprávné životosprávy.

Hypochondrická porucha

Další názvy: Hypochondrická porucha

Příznaky

fobie

Týká se části těla

Diagnóza

Příznaky Hypochondrie

Sám člověk si asi neuvědomí, že jeho strach z nemocí už přešel tzv. hranici únosnosti. Vždy by mělo zasáhnout okolí a poradit mu, aby navštívil lékaře. Praktický lékař zde však nebude tím pravým, pomůže psycholog, který dokáže odhalit problém od počátku.

Příčiny vzniku

Za příčinu nelze pokládat jedinou věc, lékaři našli vyšší výskyt u prvorozených dětí, u kterých matky dbaly na větší bezpečí a více se o dané dítě staraly. Rozvinutí této nemoci se nejčastěji objevuje po prodělaném onemocnění, kdy se pacient znovu necítí dobře, ale začne se opakovaně sledovat, měřit a strachovat se zda-li se nemoc opět nevrátí. Příčinou je také to, že při nemoci je o pacienta zvýšená pozornost a tím je pacientovi dopřáno komfortu, který v době zdraví nemá. V malém % lidí se tato porucha zmenší a následně úplně vymizí. Má-li však někdo k psychickým nemocem sklony, neobejde se bez odborné pomoci. Hypochondrie může vypuknout v jakémkoliv věku, zřídkakdy po 50. roce života. Typickým je pro hypochondriky také braní vitamínů a jiných podpůrných preparátů.

Léčba Hypochondrie

Nejdůležitější je, aby lékař opravdu vyloučil možnost jakéhokoliv onemocnění. Léčba je poté dlouhodobá, pacient bere psychofarmaka a dochází na psychoterapie za odborníkem. Cílem terapie je, aby člověk dokázal omezit opakované ujišťování o svém zdravotním stavu. A také, aby dokázal rozpoznat, kdy se jedná o opravdovou nemoc nebo jen o projev úzkosti. Stres a zátěžové situace mohou nemoc prohloubit.

Hypochondrií trpělo v minulosti i mnoho známých lidí a bylo o ní natočeno několik filmů, některé jsou dnes velice známé a uznávané. Rada na závěr – nepodceňujte riziko onemocnění, jen se nestresujte kdejakým onemocněním, které se objeví ve vašem okolí nebo u vašeho známého.

Autor: Lucie Kliková

pletení a háčkování