Alkoholismus

Syndrom závislosti na alkoholu je definovaný jako změna na úrovní fyzické, chování, duševního života i myšlení a poznávání na podkladě příjmu alkoholu. Alkohol se stává ústředním bodem v alkoholikově životě. Hnacím motorem je touha po alkoholu, která je nekontrolovatelná. Pijan si uvědomuje dopady alkoholismu na svůj život, je si vědom následků, ale nemůže skončit.

Začátek alkoholismu

Latinsky: alcoholismus

Další názvy: závislost na alkoholu, etylismus

Příznaky

agresivita poruchy polykání třesavka změny osobnosti zvýšené jaterní testy

Týká se části těla

Vyšetření a zákroky

Diagnóza

Příznaky alkoholismu

V těle je alkohol zpracováván alkoholdehydrogenázou na acetaldehyd a dále na kyselinu octovou. Většina alkoholu však dojde do střeva. Odtud velmi snadně (díky tomu, že etanol malá a dobře prostupná molekula) přestupuje do krevního oběhu. Dlouhodobé užívání alkoholu má za následek změny v psychickém stavu i stavu orgánů. Alkoholismus stojí také za psychickými změnami. Přítomné jsou deprese, úzkosti, panika, sebevražedné a sebepoškozující sklony.

Léčba alkoholismu 

Alkoholismus je léčen protialkoholní léčbou, která může být ambulantní či za hospitalizace. Po dokončení léčby je nutná doživotní striktní abstinence. 

Léčba sestává z

  • psychoterapie, která je jednak individuální, skupinová i manželská,
  • jsou pořádány odborné přednášky,
  • pracovní terapie,
  • alkoholici si píší deník, vypracovávají životopis,
  • relaxační techniky ke zvládání stresu,
  • přísný režim s důrazem na dodržování povinností aj.,
  • resocializace ‒ zlepšení zapojení do společnosti i zdravotního stavu.

Prognóza

Je nutná celoživotní abstinence, kontrolované pití u „bývalého“ alkoholika není možné. I přes dobrý výsledek v odvykání se vysoké procento alkoholiků po ukončení léčby k alkoholu zase vrací. Zde hraje důležitou roli zázemí a motivace alkoholika v pokračování v abstinenci.

Autor: Drahomíra Holmannová

pletení a háčkování