Stav intoxikace vyvolaný alkoholovými nápoji

Předávkovat se alkoholem je snadné. Když je člověk opilý, nemůže se sám o sebe postarat v v nadcházejících hodinách. Proto je musí z restaurace, diskotéky či firemního večírku dostat domů někdo jiný. Většinou je to kamarád, druh, družka, přátelé či kolega z práce, který se takového člověka ujme. Vždycky se někdo najde, který takovému člověku pomůže v těch nejhorších situacích, jako je ohrožení lidského života.

Stav intoxikace.jpg

První stádium otravy je tradičně spojeno s pitím alkoholu. Tuto aktivitu si člověk dopřeje v hezké a přátelském prostředí, někdy však neuhodne svoji míru a pije dál. Láká ho k tomu veselá a uvolněná atmosféra. Díky alkoholu se snáze ve společnosti prolomují ledy a boří se velmi rychle zábrany. Člověk má najednou zvýšené sebevědomí. Vystupuje jako silný jedinec a je nadmíru spokojený. Nemá potřebu se na věci dívat z kritického hlediska. Vytrácí se u něj smysl pro zodpovědnost. V této alkoholové etapě lze hovořit i o dalších problémech, mezi něž se řadí omezená pohybová schopnost.

Tento stupeň alkoholového opojení může mít v některých situacích dramatické následky. Kupříkladu člověk se usadí za volat v tomto stavu a začne řídit auto. Jeho pozorovací schopnosti jsou oslabené a tak snáze může způsobit nějakou nehodu.

Dalším fází intoxikace je stav, ve kterém čeká takového jedince střídání nálad i chování. Euforie je rázem tutam a člověk se potýká s útlumem. U intoxikované osoby převládají vrávoravé pohyby či lhostejnost. Někdy se může dostavit nepříjemný pocit nevolnosti, malátnost či zvracení. Od ostatních lidí lze takového člověka poznat snadno podle dalších příznaků. Jedním takovým je i zhoršená schopnost artikulace. Prozradit jej může také začervenalá kůže ve tváři. Kromě toho člověka trápí dvojité vidění anebo závrať. Lidské tělo se musí poprat se stoupajícím krevním tlakem a tepovou frekvencí. Jedinec musí často absolvovat návštěvy na záchodě. V neposlední řadě lze upozornit na to, že intoxikovaná osoba se začíná chovat pasivně a přestává vnímat realitu kolem sebe.

Nastává komatózní fáze, ve které člověka čeká zpomalené dýchání. Motorické funkce začínají úplně ochabovat. Pokud jedinec zvrací, může snadno vdechnout zvratky. Tím pádem se u něj projeví zástava dechu. Člověk se pomalu udusí.

Ve velmi vážných případech se taková osoba nevyhne hospitalizaci. Vedle křečí a podchlazení hrozí jedinci útlum dechového centra a zhroucení oběhové soustavy.

Konzumace alkoholu

Mnoho lidí se neudrží a dá si týdně několik skleniček tvrdého alkoholu. Postupně se z toho stává pravidlo. Mimo klasického dvanácti či deseti stupňové piva si hrdlo lidé prolévají vínem, likérem a jinými destiláty. Populární jsou také lahodné koktejly říznuté silnější dávkou alkoholu.

Jakmile si jedinec dá alkohol, jeho účinek nastupuje velice rychle. Trvá to několik minut. Ale záleží to na mnoha faktorech. Alkoholový účinek se uspíší, pokud člověk pije nalačno. Dalším činitelem je také, kolik toho vlastně člověk vypije. Někteří snesou hodně, jiní po jedné sklence se nachází v podroušeném stavu. Zpravidla se účinek dostavuje zhruba do půl hodiny. Někdo pociťuje vedlejší efekt z alkoholu až po hodině a půl. Je to individuální záležitost. Účinek alkoholu mohou ještě umocnit látky vyskytující se v tabletách na spaní či na zklidnění organismu. Dále jsou to přípravky proti alergiím, léky ze skupiny fenothiazinů či léčiva stimulující receptory opiátů.

Nicméně proces odbourání alkoholu se odehrává v játrech a má konstantní charakter. Běžně činí tato průměrná doba okolo 0,15 promile za hodinu. V tomto případě mohou být podány léky s blokujícím alkoholovým efektem. Jedním takovým přípravkem je produkt s účinnou složkou zvanou disulfiram či tolbutamid.

Pokud člověk tu a tam přežene to s alkoholem, pak se u něj rozvine akutní otrava. Při tomto stavu mu hrozí, že může nechtěně vdechnout vyzvracený obsah trávícího systému. Toto nebezpečí by měl člověk raděj vždycky předcházet. Mimoto v chladnějším prostředí dramaticky rychle nastupuje celkové prochlazení organismu. U těžších případů je dobré odvést pacienta do nemocnice, kde zahájí symptomatickou léčbu a budou sledovat jeho základní životní funkce.

První pomoc u případu akutní intoxikace

První pomoc člověku s akutní otravou se stává z několika prvotních kroků. Zaprvé účastník takové situace by měl otráveného umístit do správné polohy. Pro tento případ je to poloha na bok. Pokud je při ruce nějaký předmět, pak by jím měl podepřít otrávenou osobou nejlépe z obou stran. Dejme tomu může k tomu využít cokoliv. Někomu mohou posloužit v daný okamžik objemné tašky, jiný zase sáhne po klasických polštářích či poskládaných dekách.

Dále je zapotřebí, upravit hlavu pacienta tak, aby jeho ústa pod mírným úhlem směřovali k podlaze. Právě díky tomu se nemůže stát, že by člověk vdechnul svoje zvratky. Odborníci v tomto případě nedoporučují vyvolat zvracení. Mohlo by dojít k ohrožení lidského života. Je ale důležité takovému člověku uvolnit dýchací cesty. Má-li muž uvázanou kravatu kolek krku, pak je nutné ji povolit. Nebo jeli košile zapnutá až ke krku, pak stačí knoflíčky odepnout.

Je-li člověk při vědomí, může dostat tekutinou. Většinou se podává slazený nápoj. O dalším postupu se může dotyčná osoba poradit s odborníkem. Někteří zavolají na linku rychlé pomoci, jiní vytočí Toxikologické informační středisko. V neposlední řadě se pacient udržuje v teple do příjezdu sanitky se zdravotníky.

Chronická otrava alkoholem

Tento stav se u lidí rozvíjí v důsledku delšího užívání alkoholu. Zvlášť na něm si lidé vypěstují po určité době velkou závislost. Ta se odehrává po fyzické i psychické stránce. Fyzická závislost se dá jednoduše popsat jako stav, v němž se potýká dané osoba s celou řadou abstinenčních příznaků. Vedle bolesti hlavy trápí člověka třes rukou, různé trávicí potíže a mnoho jiných zdravotních problémů. Zato o psychické závislosti se dá mluvit v případě, pokud člověka popadne silná touha po alkoholu, kterou nelze nikterak ovládnout.

Tato chronická podoba otravy se vyznačuje základnými stádii, jimiž člověk prochází. První forma stádia souvisí s konzumací alkoholu přinášející nejednomu uživateli jakési příznivé účinky. Všeobecně jde například o navození radostného pocitu. Mluví se také o posílení sebevědomí. Anebo někteří považují za pozitivní účinek kupříkladu vyvolání relaxačního stavu. Bohužel chce-li člověk dosáhnout tohoto vytouženého cíle, musí vypít vyšší dávky alkoholu.

Následuje stádium, kde už se u člověka objevují první varovné signály, že s ním něco není v pořádku. Tento stav doprovází ve většině případů opilecké výstupy. Ty jsou časté. Jde ve své podstatě o období, ve kterém si nikdo neuvědomuje, jaké z toho mohou pramenit důsledky. Navíc každým dalším opileckým dobrodružstvím narůstá nebezpečí vzniku zdravotních problémů. Člověk se v danou chvíli poohlíží po jiném alkoholickém nápoji než je pivo a víno a přechází k tvrdšímu alkoholu.

V dalším stádiu se rozvíjí poruchy paměti. Lidé mají snahu přestat s pitím alkoholu, to jim však jistou dobu vydrží, ale nakonec většina z nich spadne opět do alkoholové spirály.

V posledním stádiu trpí člověk vážnějšími zdravotními obtížemi. U některých se rozjeté onemocnění jater, jiní se potýkají s celou řadou dalších nemocí. Přestávají fungovat ledviny a plíce. U takového pacienta se začne bortit imunitní systém. Mimoto dochází tu k neuropsychickým projevům, jenž v některých případech mohou vyústit až k závažnému duševnímu stavu.


Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování