Otrava

Otrava (intoxikace) je poškození zdraví, resp. onemocnění vznikající působením xenobiotik. Xenobiotika (jedovaté látky, jedy) jsou cizorodé chemické látky schopné vyvolat otravy.

Otrava

Latinsky: Intoxicatio, Venenatio

Další názvy: intoxikace, předávkování

Příznaky

bezvědomí dezorientace poruchy vědomí rozšířené zornice zúžené zornice

Diagnóza

Nejvyšší procentuální zastoupení tvoří otravy léky (50%), obchodními přípravky (30%), požití rostlin (8%), chemických látek (5%), hub (2%), drog (1%), otravy živočišnými jedy (1%) a ostatní (1%).

Klinický obraz otravy závisí na množství jedu, který pronikl do organismu, a jeho toxicitě. Vztah mezi dávkou a účinkem toxické látky je dán interakcí toxické látky s organismem.

Charakteristické klinické příznaky mohou upozornit na některé akutní otravy a zároveň se stát spolehlivým diagnostickým vodítkem:

 • Zápach dechu - po alkoholu (etanol, metanol), po kouři, po hořkých mandlích (kyanidy),po česneku (arzen, fosfidy), po acetonu (aceton, isopropylalkohol),
 • Kůže - bledá (sympatomimetika, olovo), hyperemických a suchá (atropin, alkohol), cyanotický(Fenacetin, dusičnany), zpocená (cholinergiká),
 • Tělesná teplota - zvýšená (atropin, antihistaminika), snížená (barbituráty, opiáty),
 • Svalový tonus - snížený (barbituráty, opiáty), zvýšený (psychostimulancia, antidepresiva),
 • Křeče - kosterní svalstvo (strychnin, organofosfáty),
 • Zornice - úzké (opiáty, organofosfáty), rozšířené (atropin, kokain, nikotin, antihistaminika),
 • Krev - čokoládově hnědá (methemoglobin).

Inhalační otrava: Toxické látky se z dýchacích cest vstřebávají velmi rychle. Nemocného odvedeme ze zamořeného prostředí a zabezpečíme dýchání. Po inhalaci fosgenu nebo oxidu dusičitého se objevuje dušnost, hypoxie až obraz plicního edému.

Kůže a sliznice: Kůži a sliznice je nutné umýt proudem vody. Vysoce toxické látky se vstřebávají i neporušenou nebo podrážděnou kůží. Zachránce musí pracovat v rukavicích, používat ochranné pomůcky (gumové galoše) a místa důkladně omýt.

Oči: Jsou exponované při otravách plyny, parami a tekutými látkami. Sliznice spojivek reaguje na podráždění a poleptání hyperemií a zvýšenou sekrecí slz. Výplach oka se provádí vleže injekční stříkačkou s hadičkou infuzní soupravy.

Trávicí trakt: Eliminaci toxické látky lze provést vyvoláním zvracení, výplachem žaludku, laváží střeva, zrychlením střevní pasáže a doplnit podáním adsorbencií (aktivní uhlí).
Zvracací reflex se vyvolává podrážděním stěny faryngu prstem, lžičkou nebo vypitím sklenice vlažné přesolené vody. Takto se odstraní nejvíce polovina žaludečního obsahu. Jako komplikace může vzniknout aspirace zvratků. Spontánně zvracení má důležitý účinek při otravách houbami a velkými tabletkami. Výplach žaludku je účinnější a invazivnější způsob vyprázdnění žaludku jako zvracení. Provádí se sondou. Nejprve se odsaje žaludeční obsah a pak následuje laváž žaludku-200ml vlažné vody nebo solného roztoku, dokud není odsávána čistá tekutina. Kontraindikací je požití korozivních látek, velkých nerozpustných tablet nebo jedovatých hub, které neprojdou žaludeční sondou. Jako komplikace výplachu žaludku může vzniknout masivní epistaxe případně laryngospasmus. Eliminace toxické látky ze střeva se dosáhne podáním projímadel, střevní laváží polyethylenglykolem, chirurgickým výkonem nebo enterosorpciou aktivním uhlím.

Toxické látky

 • Amanita phalloides (G-PNC, silibinin),
 • Analgetika (naloxon),
 • Antidepresiva (Physostigmin SPOFA),
 • Benzodiazepiny (flumazenil - Anexate),
 • Digitalisové glykosidy (Digitalis-antidot - Digidot),
 • Glykoly (ethylalkohol),
 • Kumarinové látky (vitamin K1 - Kanavit),
 • Kyanidy (amylium nitrosum, Hydroxycobalamin),
 • Methemoglobinizujúce látky (methylenová modř, toluidinová modrá),
 • Methylalkohol (ethylalkohol),
 • Neuroleptika (Physostigmin SPOFA),
 • Olovo (EDTA Chelintox),
 • Organická rozpouštědla (parafinum liquidum - Lafinol),
 • Organofosfáty (atropin Biotika),
 • Paracetamol (N-acetylcystein - Broncholysin inj.),
 • Rtuť (DMPS inj.),
 • Železo (desferioxamin-Desferal).

Otrava alkoholem

Většina lidí si myslí, že opít se jednou za čas není pro tělo škodlivé. Takové nárazové pití však může být mnohem nebezpečnější. Pro tělo a jeho metabolismus je to šok, a tehdy nastává otrava, tělo má totiž omezené možnosti jeho zpracování.

Otrava alkoholem může být smrtelně nebezpečná. Tělo nevydrží tak velké množství toxických reakcí, které probíhají v organismu. Důležité je tehdy okamžité vyhledání lékaře.

Mezi hlavní příznaky otravy patří nevolnost a zvracení. Je to základní obranný mechanismus těla, které takto ukazuje, že už má dost a už víc alkoholu nezvládne.

Vážnějším příznakem je bezvědomí. Když už přijde ke ztrátě vědomí, člověku hrozí absolutně nebezpečí. Tento stav nemůže být považován za spánek.

Při otravě alkoholem má osoba povrchní dýchání, bledou kůži, žádné reflexy. Pokud se vám opilého podaří probrat, sledujte jeho záchvaty zvracení. Při jeho zmatenosti a únavě může začít zvratky inhalovat a zadusit se.

Konzumace alkoholu se rychle stává životním stylem. Na Silvestra máme vždy pocit, že je přemíra alkoholu povolena. Neznáme všechny jeho nežádoucí účinky. Hlavně mládež podceňuje rizika spojená s pitím alkoholu. Existuje mnoho lidí, kteří nejsou těžkými pijany. Na Silvestra však vypijí tolik, co by stačilo jednomu na celý týden!

pletení a háčkování