Poruchy způsobené alkoholem

Popis: Poruchy způsobené alkoholem
Kód diagnózy dle MKN-10: F10

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou F10

Počet hospitalizací s diagnózou F10

Podrobné informace o nemoci

Delirium tremens

Delirium tremens je nejčastější psychóza provázející alkoholismus. Je možné říci, že se jedná o „šílenství“ z nedostatku, nedodání alkoholu. Delirium tremens provází halucinace tělesné i smyslové. Fyzické...

Alkoholismus

Syndrom závislosti na alkoholu je definovaný jako změna na úrovní fyzické, chování, duševního života i myšlení a poznávání na podkladě příjmu alkoholu. Alkohol se stává ústředním bodem v alkoholikově životě. Hnacím...