Syndrom závislosti

Popis: Syndrom závislosti
Kód diagnózy dle MKN-10: F102

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování
Skupina: F10 - Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu

Podrobné informace o nemoci

Delirium tremens

Delirium tremens je nejčastější psychóza provázející alkoholismus. Je možné říci, že se jedná o „šílenství“ z nedostatku, nedodání alkoholu. Delirium tremens provází halucinace tělesné i smyslové. Fyzické...

Alkoholismus

Syndrom závislosti na alkoholu je definovaný jako změna na úrovní fyzické, chování, duševního života i myšlení a poznávání na podkladě příjmu alkoholu. Alkohol se stává ústředním bodem v alkoholikově životě. Hnacím...